ГРУПА

Моля въведете името на групата, в която участвате, както и поредния номер от общия списък на членовете на групата от груповия формуляр за участие.

Име на групата (задължително)
Номер в списъка (задължително)

ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, които сте спечелили и трябва да се изписват към името ви.

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания
E-mail (задължително)

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил
или в ICC профил (препоръчителeн), с препоръчителни 3840 px по хоризонтал и 2160 px по вертикал, 300 dpi, без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани.

Името на файла трябва да бъде максимално 31 символа, в четири или пет групи:
- група 1 включва ISO кода на страната по списък на www.iso.org;
- група 2 e съкращение на името на автора до пет знака (пример: smith или jsmit или josmi за John Smith);
- група 3 е индикатор на раздела: Т = Тема, M = Отворен – черно-бяла, монохромна, C = Отворен – цветна;
- група 4 е последователния номер на снимката в раздел (1, 2, 3, 4);
- група 5 (не задължителна) е заглавието на творбата на английски, предшествано от долно тире (_) и съкратено до първите 17 знака.

Забележка: разрешени символи са САМО цифри, латински букви и долно тире (_). Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 3. Изписване на кирилица не се позволява. Файловото разширение се изписва с малки букви: jpg.
Примери: gbsmithТ1.jpg, gbsmithТ2.jpg, gbsmithC1_Still_life.jpg, gbsmithМ2_Portrait.jpg

Моля по-долу въведете заглавията на фотографиите, а не имената на файловете.

Отворен – „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Отворен - „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Тема 1 – „Моят град” (Т)

T1 Име на творбата:
T2 Име на творбата:
T3 Име на творбата:
T4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Тема 2 - „Акт” (A)

A1 Име на творбата:
A2 Име на творбата:
A3 Име на творбата:
A4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох подробно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ (използвайки този линк), разбирам тези задължения и ги приемам с качването на този формуляр за участие.