Уважаеми участник,
молим за извинение, но в момента формуляра не може да бъде затворен поради технически проблем в края му – Captcha потвърждението, че формуляра не е попълнен от бот, не работи!
Поради това, за момента не го попълвайте за да не си губите времето. Благодарим за разбирането.
След като уредим безпроблемното попълване, това съобщение ще изчезне.

ГРУПА

Моля въведете името на групата, в която участвате, както и поредния номер от общия списък на членовете на групата от груповия формуляр за участие.

Име на групата (задължително)
Номер в списъка (задължително)

ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, които сте спечелили и трябва да се изписват към името ви.

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания
E-mail (задължително)

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Фотографиите трябва да са дигитални файлове - *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB профил или в ICC профил. Изискуем размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Файлова резолюция на изображението - 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако все пак забравите някоя, организаторът ще я отстрани (освен в случай на артистична такава). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в това ограничение, е допустимо да зададете минимална компресия на jpg файла.

ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4)

Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

 

Фотожурнализъм (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

 

Градски Живот (UL)

UL1 Име на творбата:
UL2 Име на творбата:
UL3 Име на творбата:
UL4 Име на творбата:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие.

Молим всеки участник, които не иска изображенията му да бъдат възпроизвеждани или използвани, и приема, че това води до изключването им от финалния избор за награда/и и творбите му няма да бъдат включвани в изложба/и, а и биха могли да бъдат дисквалификацирани от организаторите на фото салона/изложбата, да пише официален мейл на пощата на салона (info@photosalon-plovdiv.com) с тема "Декларация за отказ от награди".

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha