Декларация за авторство:
Със самото изпращане на формуляра за участие, участникът удостоверява фотографията като своя (псевдоними не са разрешени). Участникът позволява на организаторите да възпроизвеждат всички или част от приетите фотографии безплатно за публикуване и / или показ в медиите, свързани с изложбата. Това може да включва и ниска резолюция за публикуване в интернет. Забележка: Участниците, които декларират, че техните изображения не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани „няма да могат да кандидатстват за наградите“ или включване в изложба „и биха могли да подлежат на дисквалификация“ от организаторите. Фото салона/Изложбата не поема отговорност за всяка злоупотреба с авторски права. Организаторът може да използва творби за репродукцията в каталог, класическа печатна изложба и за всякакви некомерсиални цели за популяризиране на фото салон Пловдив без допълнително плащане на такса на автора.