FIAP INFO 2014/779

Дефиниция на FIAP и PSA за фотография на природа:
“Фотография на природа” се ограничава до използването на фотографски процес, чрез който се изобразят всички клонове на естествената история (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че всеки добре информиран човек да може да идентифицира тематичния материал (заснетия обект) и да потвърди неговото реално представяне.
• Сюжета който разказва една снимка трябва да има по-голяма тежест и стойност от самата техника и качество на изпълнение.
• Не трябва да присъстват човешки елементи, освен ако те не са неразделна част от историята на заснемането. Примери: Природни сюжети с гнезда на сови или щъркели, адаптирали се към среда модифицирана от човека; Човешки елементи в ситуации изобразяващи природни сили, като урагани или приливни вълни.
• Научноизследователски ленти, етикети или радио-нашийници за диви животни са допустими.
• Изображения на хибридни растения, създадени от човека, култивирани растения, опитомени диви животни, домашни животни, или хербаризирани екземпляри са недопустими, както и всяка друга форма на манипулация, която променя истината на отразяването на заснетия обект.
• Не са разрешени техники като добавяне, преместване, сменяне или премахване на елементи от естествената сцена, освен техника “Crop”.
• Техники, които подобряват представянето на фотографията, без да променят историята от сцената на заснемането или на изобразеното в нея съдържание, или техники с които не се променя съдържанието на оригиналната сцена са разрешени, включително HDR, Focus Stacking и Dodging/Burning.
• Техники, които премахват елементи добавени от фотоапарата (като например петна от прах, цифров шум, както и филмови драскотини) са разрешени.
• Вплетени изображения не са разрешени.
• Всички допустими корекции за подобрение трябва да изглеждат естествено.
• Цветни изображения могат да бъдат конвертирани в сивата гама “монохромни”.
• Инфрачервени изображения – преки заснемания или преработки, не са разрешени.
• Изображения вписани в раздел Природа, отговарящи на определението за “Фотография на Природа”, могат да бъдат пейзажи, геоложки формации, атмосферни явления и живи организми като основен предмет за техния сюжет. Това включва изображения на заснети участници в контролирани условия, като например зоологически градини, дивечовъдни стопанства, ботанически градини, аквариуми и всякакви помещения, където обектите са изцяло зависими от човека за осигуряване на храна.

Дефиниция на FIAP и PSA за дива природа:
Изображения, вписани в раздел диви животни, които отговарят на дефиницията за фотография на природа по-горе, се дефинират допълнително като един или повече съществуващи зоологични или ботанически организми, свободни и неограничени в естествена или пригодена среда на живот.
• Пейзажи, геоложки форми, животни в зоологически градини, ферми или всякакви други съществуващи зоологични или ботанични организми, направени при контролирани условия, не се допускат в раздел диви животни.
• Дефиницията за диви животни не се ограничава само до животни, птици и насекоми. Морски и ботанически обекти (включително гъби и водорасли), заснети в естествена среда са подходящи диви обекти, както и трупове на съществуващи видове.