Определение на FIAP за „Природна фотография“:
“Фотография на природа” се ограничава до използването на фотографски процес, чрез който се изобразят всички клонове на естествената история (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че всеки добре информиран човек да може да идентифицира тематичния материал (заснетия обект) и да потвърди неговото реално представяне.
•  Сюжета който разказва една снимка трябва да има по-голяма тежест и стойност от самата техника и качество на изпълнение, като същевременно се държи на високо техническо качество на образа.
• Човешки елементи не трябва да присъстват, освен ако тези човешки елементи са неразделни части от историята на природата, като природни обекти, плевели или щъркели, адаптирани към среда, модифицирана от хората, или когато тези човешки елементи са в ситуации, изобразяващи природни сили, като урагани или приливни вълни.
• Допустими са научноизследователски ленти, етикети или радио нашийници за диви животни.
• Снимки на създадени от човека хибридни растения, култивирани растения, диви животни, домашни животни или монтирани екземпляри са недопустими, както и всяка форма на манипулация, която променя истинността на фотографското изявление.
• Не са разрешени никакви техники, които добавят, преместват, заменят или премахват изобразителни елементи, освен чрез изрязване (техника “Crop”).
• Разрешени са техники, които подобряват представянето на снимката, без да променят историята на природата или изобразителното съдържание или без да променят съдържанието на оригиналната сцена. Това включва HDR (High Dynamic Range), подреждане на фокуса (Focus Stacking) и измиване / изгаряне (Dodging / Burning).
• Разрешени са техники, които премахват елементи, добавени от камерата, като прахови петна или от капки, дигитален шум и драскотини на филма.
• Вплетени (зашити) изображения не са разрешени.
• Допустимите корекции трябва да изглеждат естествени.
• Цветните изображения могат да бъдат конвертирани в монохромни в сивата скала.
• Инфрачервени изображения – преки заснемания  или преработки, не са разрешени.
• Изображения, участващи в конкурси за природна фотография, могат да бъдат разделени в два класа: Природа и Дива природа.
• Изображения, въведени в раздел „Природа“, отговарящи на определението за „Природна фотография“ по-горе, могат да бъдат пейзажи, геоложки образувания, метеорологични явления и съществуващи организми като основен предмет за техния сюжет. Това включва изображения, направени в обекти в контролирани условия, като зоопаркове, дивечовъдни ферми, ботанически градини, аквариуми и др. заграждения, където обектите са изцяло зависими от човека за храна
Определение на FIAP за Дива природа:
Изображенията, въведени в раздели на дивата природа, отговарящи на определението „Природна фотография“ по-горе, са допълнително дефинирани като един или повече съществуващи зоологически или ботанически организми, свободни и неограничени в естествено или прието местообитание. пейзажи (първоначалната главна буква е премахната), геоложки образувания, снимки на зоологически или дивечовъдни животни или на съществуващи зоологически или ботанически видове, направени при контролирани условия, не отговарят на условията в раздели за дива природа. Дивата природа не се ограничава до бозайници, птици и насекоми. Морските субекти и ботаническите субекти (включително гъби и водорасли), взети в дивата природа, са подходящи субекти, както и трупове на съществуващи видове. Изображенията на дивата природа могат да се въвеждат и в раздели „Природа“ на изложбите.