INFO 2003/383

Черно-бялата фотография е монохромно изображение, съдържащо различни нюанси на сивото от много тъмно сиво (черно) до много светло сиво (бяло). Черно-бяла фотография, тонирана в един единствен цвят продължава да бъде монохромна и се приема в категорията ‘черно-бяла фотография’. Такава фотография може да бъде репродуцирана черно-бяла в каталога на салон под патронажа на FIAP. Черно-бяла фотография, модифицирана чрез частично тониране или добавяне на цвят, се приема за цветна фотография (полихромна) и трябва да се предложи за категорията ‘цветна фотография’ и трябва да се репродуцира цветна в каталога на салон под патронажа на FIAP.

Тази дефиниция отменя документ 223 и ИНФО 1991/12.