ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Riccardo Busi s Рикардо Бузи
MFIAP, EFIAP/p, HonEFIAP, (Италия)
Президент на борда на директорите на FIAP

Членове:

 Burak Senbak s Бурак Сенбак
UPI Hermes, EFIAP\b,
Hon.SSS
(Турция)
 Minko Mihaylov s Минко Михайлов
(България)
 Miroslav Mominski s Мирослав Момински
ЕFIAP,
(България)
 Velichka_Todorova_s Величка Тодорова
АFIAP
(България)

Резервен жури член и гост:

 Alexander_Ivanov_s Александър Иванов
АFIAP
(България)