Изисквания за младежите:
За да имате право да участвате, трябва да сте навършили 16 -21 години до датата на затваряне – 14 май 2022 г.
Възрастов обхват – от 16 до 21 години (родени между 14.05.2001 и 14.05.2006).
Младите фотографи трябва да декларират рождената си дата във формуляра за участие по-долу.

ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, с които сте судостоен и искате да се изписват след името ви.
В полето Фотографски звания / титли трябва да попълните:
FIAP, PSA и други международно признати титли;
НСФА - ако сте член на Фотографска Академия;

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания / титли

Дата на раждане

Моля декларирайте рожденната си дата от падащите менюта по-долу

Година (задължително)
Месец (задължително)
Ден (задължително)

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля въведете валиден e-mail, на който да изпратим потвърждение за участието ви. Въведете телефон, на който можем да ви намерим при спешна нужда. Нуждаем се от пълния ви адрес, за да изпратим каталога на него. Предоставената от вас информация няма да бъде споделяна публично.

E-mail (задължително)
Държава
Град (задължително)
Пощенски код (задължително)
Адрес (задължително)
Телефон

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Файловете трябва да са *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB профил или в ICC профил. Препоръчителни размери: Хоризонталният размер е 3840 px за пейзажно ориентирани снимки. Вертикалният размер е 2160 px за портретно ориентирани снимки. Разделителната способност е 300 dpi, без рамки, подписи или водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани. Системата автоматично ще спира трансфера и няма да качи файловете с над 5 MB лимит!
Забележка: Когато подготвяте вашите произведения до препоръчителния размер на ширина и височина, не променяйте първоначалните им пропорции и не ги изрязвайте, така че и двата размера да бъдат точните числа - 3840 px X 2160 px.

ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4)
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.
3. Важно условие за младежкото участие:
Имате право на безплатно участие само в 2 раздела по ваш личен избор. Молим, предварително да изберете в кои 2 раздела ще участвате и да въведете данни и качите файлове в съответните им по-долу раздели! Ако искате да участвате в още раздели (над 2), моля пишете ни на info@photosalon-plovdiv.com за доуточнение.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

 

Природа (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

 

Фотожурнализъм (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

 

Градски Живот (UL)

UL1 Име на творбата:
UL2 Име на творбата:
UL3 Име на творбата:
UL4 Име на творбата:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие.

Молим всеки участник, които не иска изображенията му да бъдат възпроизвеждани или използвани, и приема, че това води до изключването им от финалния избор за награда/и и творбите му няма да бъдат включвани в изложба/и, а и биха могли да бъдат дисквалификацирани от организаторите на фото салона/изложбата, да пише официален мейл на пощата на салона (info@photosalon-plovdiv.com) с тема "Декларация за отказ от награди".

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha