ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, които сте спечелили и трябва да се изписват към името ви.
В полето Фотографски звания / титли трябва да попълните:
FIAP, PSA и други международно признати титли;
НСФА - ако сте член на Фотографска Академия;

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания / титли

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля въведете валиден e-mail, на който да изпратим потвърждение за участието ви. Въведете телефон, на който можем да ви намерим при спешна нужда. Нуждаем се от пълния ви адрес, за да изпратим каталога на него. Предоставената от вас информация няма да бъде споделяна публично.

E-mail (задължително)
Държава (задължително)
Град (задължително)
Пощенски код (задължително)
Адрес (задължително)
Телефон

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Приемат се до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил - препоръчително, мин. 3840 px по хоризонтал и 2160 px по вертикал, 300 dpi., без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани. Системата автоматично ще спира трансфера и няма да качи файловете с над 5 MB лимит!

НОВО ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните 5 издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 30 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1;
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата (и име на града на EC за Подтема 6.1.);
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; T; E
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Фотожурналистика (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

Моят град - Основна тема (T)

Европейски столици на културата 1985 -2022 - Подтема (E)

T1 Име на творбата:
T2 Име на творбата:
T3 Име на творбата:
T4 Име на творбата:

Flash не е инсталиран или не е активиран

Качването на файлове изисква Flash да бъде инсталиран и активиран.
Кликнете тук да инсталирате или активирате
Вие ще трябва да опресните страницата, когато инсталацията завърши

 

За последният, 6-ти раздел Моят град / Европейски столици на културата 1985 -2023 [основна тема (T) и подтема (E)], можете да участвате с общо 4 фотографии!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие.

Молим всеки участник, които не иска изображенията му да бъдат възпроизвеждани или използвани, и приема, че това води до изключването им от финалния избор за награда/и и творбите му няма да бъдат включвани в изложба/и, а и биха могли да бъдат дисквалификацирани от организаторите на фото салона/изложбата, да пише официален мейл на пощата на салона (info@photosalon-plovdiv.com) с тема "Декларация за отказ от награди".