30.04.2017 – Краен срок за приемане на участия;
____________(за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 21.04.2017);
18-20.05.2017 - Журиране;
03.06.2017 – Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail;
30.06.2017 – Откриване на изложбата и награждаване в
____________Галерия на „Дружество на Пловдивските Художници, ул.”Гладстон” 32, гр. Пловдив;
05.08.2017 – Изпращане на каталози (печатен и CD) и награди;
30.06.2017 – 15.07.2017 – Първо публично показване на изложбата (класическа, принтове 150 бр.)
Октомври 2017 – Второ публично показване на изложбата (класическа, принтове)
и минимум 9 през 2017-2018 в различни пространства като „ИЗБРАНО“ от 4-ти МФС Пловдив или селекция от 4-те издания до сега.

Ако искате да разгледате (или да изтеглите) подробния календар с някои от печелившите снимки от 3-то издание, кликнете ТУК