06.05.2019 – Краен срок за приемане на участия;
____________(за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 30.04.2019);
23-25.05.2019 – Журиране;

08.06.2019 - Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail;

29 или 30*.06.2019 – Откриване на изложбата и награждаване – Площад Централен, гр. Пловдив. *в зависимост от климата

09.08.2019 – Изпращане на каталози (печатен и CD) и награди;

Октомври 2019 – Второ публично показване на изложбата и минимум 9 през 2019-2020 в различни пространства като „ИЗБРАНО“ от 6-ти МФС Пловдив или селекция от 6-те издания до сега.

Ако искате да разгледате (или да изтеглите) подробен календар с някои от наградените фотографии от 5-т0то издание, кликнете ТУК