09.05.2018 – Краен срок за приемане на участия;
____________(за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 30.04.2018);
24-26.05.2018 – Журиране;

09.06.2018 - Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail;

29 или 30*.06.2018 – Откриване на изложбата и награждаване – Площад Централен, гр. Пловдив. *в зависимост от климата

10.08.2018 – Изпращане на каталози (печатен и CD) и награди;

Октомври 2018 – Второ публично показване на изложбата и минимум 9 през 2018-2019 в различни пространства като „ИЗБРАНО“ от 5-ти МФС Пловдив или селекция от 5-те издания до сега.

Ако искате да разгледате (или да изтеглите) подробен календар с някои от наградените фотографии от 4-то издание, кликнете ТУК