Краен срок за приемане на участия -16.05.2021
(за пратки по пощата – клеймо на пристигане 03.05.2021);

Период на журиране - 04-06.06.2021

Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail – от 20.06.2021

Изложба (откриване и награждаване) - 11 или 12*.07.2021, в Цар Симеонова градина, Пловдив *в зависимост от климата

Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди – начало, октомври 2021

Други публични показвания на изложбата през 2021-2022,
в различни пространства в Пловдив и страната като „ИЗБРАНО“ от 8-ти МФС Пловдив или селекция от 8-те издания до сега.