Best_presented_authors_MoP_bg

Тази година МФС Пловдив кандидатства за съпътстващо събитие в седмото издание на МЕСЕЦ на ФОТОГРАФИЯТА 2016 – най-популярния национален фотографски формат в страната с местни и международни фотографски събития и изложби.

Победителите, които ще спечелят този приз, са 6-те автора с най-много фотографии останали в селекцията (във всеки раздел) след журирането. В случай на равенство на брой фотографии и оценка, се избира този който има най-много награди и номинации. Реално това ще бъде една сборна изложба на 6-те най-добри автора с общо 24 фотографии (максимално възможни).

Наградата включва: отпечатване на фотографиите на авторите и експонирането им в обща изложба „ИЗБРАНО“ през м. Юни/Юли 2016 г. в София
За тази изложба-награда, ще обявим повече подробности и ще я рекламираме по-късно, когато има по точни и ясни параметри за периода и мястото.