Комисията, назначена със Заповед №16OA2747/ 13.10.2016г. на Кмета на Община Пловдив на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“ оцени допуснатите проектни предложения по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и класира поектите, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2017г.

Община Пловдив официално обяви своя КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2017
/Приет с Решение № 538, взето с протокол № 22 от 22.12.2016 г./
в който в групата на Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ включи

Четвърти Международен Фото Салон Пловдив 2017.

Салонът ще се проведе под патронажите на четири национални и международни фотографски организации. Това събитие се провежда за четвърти пореден път в Пловдив и отново ще добави активи в популяризирането на Пловдив като най-стария жив град в Европа и ще засили интереса към града ни като Европейска столица на културата през 2019г.

Проектът има конкурсен характер. В него участват професионални и любители фотографи от цял свят, като с отличените творби ще бъде подредена изложба.

Наградените и част от селектираните кадри ще бъдат включени в печатен каталог издаден с финансовата подкрепа на Община Пловдив.