УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за следните FIAP отличия – AFIAP, EFIAP, EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p. Всички приемания за допустимост се извършват в съответствие с PSA Star Ratings или изискванията за Galaxy/ Diamond рейтинги, както е уместно. Приетите участия във финалната селекция се кредитират към PSA Star Ratings за всяка PSA дивизия и Who‘s Who Listings или към рейтинг изискванията за Galaxy/ Diamond както е уместно, кредитирани към PSA oтличия PPSA и EPSA. Конкурсни PSA дивизии и дефиниции – приетите в PID признати Цветни раздели, се кредитират към PID Color Star Ratings и Who‘s Who Listings. Черно-бели изображения приети в PID признати Цветни раздели се кредитират само към PID Color Star Ratings. Приети в PID признати Черно-бели раздели, се кредитират към PID Monochrome Star Раtings и Who‘s Who Listings Monochrome Listings. Всички вписвания в монохромни раздели трябва да отговарят на текущите PSA PID дефиниции.
НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ВЛИЗАНЕ: Ако фото салонът определи преди, по време на съдийството или след него, че участникът е представил в участието си, едно или повече изображения, които не отговарят на тези Условия за участие, включително определенията (на стр. 3 и 4 в този документ), организаторът си запазва правото и свободата да изтрие отделни или всички творби на некоректния участник, както и да анулира вече определени от журито награди. Такси не се връщат при обстоятелства на нарушения. С цел да се гарантира, че изображенията отговарят на условията за влизане и дефиниции, фото салонът може да извършва проверки на изображенията, за да се увери, че: а) изображенията са оригинални творби на участника и б) изображенията са в съответствие с правилата и определенията, посочени в тези условия за участие. Това може да включва изискване от участника да осигури файлът на първоначално заснетото изображение(я), с непокътнати EXIF данни, като определи срок. Ако дадено изискано изображение(я) на който и да е участник не се съобрази с тава искане и не предостави оригиналното изображение(я), това може да се счита за нарушение на настоящите условия за влизане и отказ. Такива приети творби могат да бъдат посочени пред PSA за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. PSA си запазва правото да разследва по всякакъв начин, всички оплаквания / подозрения за нарушаване на условията за участие, да налага санкции, ако сметне за необходимо, да включва името на участника в списъка на санкционираните предупреждаващи и
подсигуряващи изложбите, и да споделят тези разследвания с FIAP. Участниците приемат автоматично настоящите условия с акта си на кандидатстване във фото салона.”

РАЗДЕЛИ
Във всички 6 раздела (и 1 подтема), се приемат дигитални фотографии.

1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА  (черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA PID mono - (M)
….[дефиниция на FIAP и PSA Mono дефиниция]

2. Отворен ЦВЕТНА (цветна фотография) FIAP/PSA PID color - (C)

3. ПРИРОДА (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA ND - (N)
….[дефиниция на FIAP и PSA]

4. ФОТОЖУРНАЛИСТИКА (TRAD) (цветна/черно-бяла, монохромна) FIAP/PSA PJD color - (PJ)
….[дефиниция на PSA за Фотожурналистика, TRAD Дефиниция на традиционна фотография]

5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО (цветна/черно-бяла, монохромна) FIAP/PSA PID color- (PB)

6. МОЯТ ГРАД (хора, улица, живот и т.н.) Основна тема (цветна/ч.б., монохромна) - FIAP/PSA PID color - (T)

6.1. Европейски столици на културата 1985-2020* Подтема 3 (цветна/ч.б., монохромна) - (E)

Карта и пълен списък на столиците от 1985 до 2020, можете да намерите ТУК

Салонът приема до 4 фотографии във всяка секция (от 1 до 5) и общо 4 за раздел 6 + подтема 6.1. – т.е. максимално 24 снимки в 6-те раздела. Един автор не може да участва с идентични или подобни фотографии в няколко раздела.
* Ако четирите фотографии в раздел Моят град са само за Подтемата 6.1. то този раздел е без такса! Но само за участници, които са платили такса в минимум един от останалите раздели. Специални награди могат да бъдат присъждани и за фотографии в подтема 6.1. FIAP медали и почетни поощрения ще бъдат присъждани само за основната тема в „Моят град“.

ИЗИСКВАНИЯ

Това е дигитален салон. Всеки кандидат се приема при изпращане на:
1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по някой от следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на МФС Пловдив  www.photosalon-plovdiv.com;
1.2. Изпратен на ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
1.3. Изпратен на адрес: „РЕФЛЕКСИ” ООД, бул. “Дунав”, 196 А (партер), 4003 Пловдив, България.
2. Фотографии (до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил (препоръчителeн), с препоръчителни 3840 px по хоризонтал (за пейзажно ориентирани кадри) и 2160 px по вертикал (за портретно ориентирани кадри), 300 dpi, без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани) подадени по следните начини:
2.1. Качени в on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com;
2.2. Изпратени на електронната поща info@photosalon-plovdiv.com;
2.3. Записани на CD (не се връща) и изпратен на адрес: „РЕФЛЕКСИ” ООД, бул. “Дунав” 196 А (партер), 4003 Пловдив, България.
3. Платена такса за участие по 1 от следните начини:
3.1. On-line плащане чрез PayPal системата в сайта www.photosalon-plovdiv.com;
3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov);
3.3. Плащане чрез skrill/moneybookers info@photosalon-plovdiv.com (ID: 44571872)
3.4. По банкова сметка: IBAN: BG43UNCR76301076972424 BIC code: UNCRBGSF – „РЕФЛЕКСИ” ООД
Приложете копие от документа.
3.5. В пощенската пратка.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА

Името на файла трябва да бъде максимално 30 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1;
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата (и име на града на EC за Подтема 6.1.) – може да е само част от името;
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; T; E
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);

Забележка: Думи като „Безименна“,  „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.
Пример: bg_alexk_spring_N1

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални:
1 раздел: 15.00 лева
2 раздела: 20.00 лева
3 раздела: 25.00 лева
4 раздела: 30.00 лева
5 раздела: 35.00 лева
6 раздела: 40.00 лева

Групови:
до 5 автора: 150.00 лева
до 10 автора: 225.00 лева
до 20 автора: 300.00 лева

Забележка: Груповите участия са 3 вида: до 5, до 10 и дo 20 автора. Те са за фотоклубове, фотосдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
__________________________________________________________________________________________

Всички членове на НСФА Янка Кюркчиева могат да участват с индивидуален избор на раздели, но ще бъдат приемани като група, а таксите им са със специална отстъпка от организатора „Рефлекси“ ООД – колективен член на НСФА.
Забележка: Независимо от броя на членовете кандидатствали в салона, участието им ще се приеме за групово (като членове на НСФА) с условие, че всеки член подава индивидуален формуляр. В него в графа фотографски звания, след като ги изредите трябва да впишете, че сте член на НСФА. Каталозите на всички участници кандидатствали по този начин ще бъдат изпратени в НСФА и всеки участник ще може да ги получи от там.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ за членове на НСФА „ Янка Кюркчиева”

Индивидуални:
1 раздел: 12.00 лева
2 раздела: 16.00 лева
3 раздела: 20.00 лева
4 раздела: 24.00 лева
5 раздела: 28.00 лева
6 раздела: 32.00 лева

Обявените такси за участие не включват таксите на банката или платежната система!
При плащане чрез PayPal в нашия сайт, таксата на системата е изчислена и включена.

НАГРАДИ – над 144!

ЖУРИ:

Четвъртото издание на МФС Пловдив ще бъде оценявано от мултинационално жури в 5 членен състав от 4 държави! (Гърция, Словения, Полша, България)

Оборудване за журирането:
Изображенията ще бъдат оценявани с TV LED Smart 3D Panasonic, 55“ (139 cм), TX-55CX400E, 4K Ultra HD, с разделителна способност 3840 х 2160 пиксела. Екипът на журито оценя творбите на участниците в непоследователен (случаен) ред.
_________________________________________________________________

Всеки участник в салона ще получи безплатно копие от печатен и CD каталог.

Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Преди да продължите към онлайн формулярите, трябва да прочете внимателно тези два важни текста:
Декларация за авторство
ВАЖНО (от FIAP)
Можете да разгледате пълния регламент (с всички важни дефиниции) или да го изтеглите като файл в pdf формат от ТУК

За въпроси или за повече информация, моля пишете на:
info@photosalon-plovdiv.com