ОРГАНИЗАТОР: Рефлекси ООД, Пловдив, България – колективен член на НСФА Янка Кюркчиева (оперативен член на FIAP за България).
Патронажи и признания: FIAP Патронаж №2020/155; PSA Признание №2020-189;
HPS Патронаж №2020/012; НСФА Патронаж №2020/002

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за всички FIAP отличия и PSA Star Ratings; Galaxy/Diamond рейтинги и се кредитират към Who‘s Who Listings.

НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:
Ако по всяко време, по разумна преценка на организатора на изложбата или на съдиите, преди, по време на или след журирането на изложба, се установи, че участник е подал вписвания, в които едно или повече изображения може да не спазват тези условия за участие, включително посочените (най-долу) дефиниции, организаторите на изложбата си запазват правото да изтрият цялото участие от изложбата и да анулират някое или всички приемания или награди в изложбата. Таксите могат да бъдат задържани при тези обстоятелства. Участникът признава, че решението на организаторите или на съдиите е окончателно. За да се
гарантира, че изображенията отговарят на условията за участие и определенията, организаторите на изложбата могат да предприемат разумни мерки, за да удостоверят, че:
а) изображенията са оригинални творби на участника и б) изображенията отговарят на правилата и определенията, посочени в настоящите Условия за участие. Тези стъпки включват, но не се ограничават до, разпитване на всеки участник, изискващ подаването на RAW файлове или други цифрови файлове, представляващи оригиналното заснемане на представеното/ите изображение/я, изпратени пред участника с доказателства, че едно или повече изпратени изображения не отговарят на условията за участие (известни също и като правила за участие) и предлагат на участниците в конкурса разумна възможност да предоставят доказателства, които да отхвърлят доказателствата на организатора на изложбата, до определен краен срок. За вписвания, които не са изчистени или все още са съмнителни, след като участникът е представил доказателства, може да се счита, че са в нарушение на настоящите условия за участие и да бъдат отказани. Тези записи могат да бъдат отнесени до FIAP и PSA за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. FIAP и PSA си запазват правото да разследват по какъвто и да е начин всички оплаквания или подозрения за нарушаване на условията за участие, да налагат санкции, ако сметнат за необходимо, да анулират приемането на изображение/я, за което/ито е установено, че нарушава/т правилата на FIAP и PSA, да включи името на участника в списъка на санкционираните. Участниците автоматично приемат тези условия с влизането в изложбата и се съгласяват да сътрудничат при всяко разследване.

Салонът (изложбата) не приема фотографии, които вече са участвали (включени във финалната селекция) в предишните 6 издания!

РАЗДЕЛИ:
6 раздела – 4 за дигитални и 2 за отпечатани фотографии

1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА  дигитален (черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA PID mono - (M)
….[дефиниция на FIAP и PSA Mono дефиниция]

2. Отворен ЦВЕТНА дигитален (цветна фотография) FIAP/PSA PID color - (C)

3. ПРИРОДА малки принтове (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA ND-P - (N)
….[дефиниция на FIAP и PSA]

4. ФОТОЖУРНАЛИСТИКА (TRAD) малки принтове (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA PТJ-P - (PJ)
….[дефиниция на PSA за Фотожурналистика, TRAD Дефиниция на традиционна фотография]

5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО дигитален (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA PID color- (PB)

6. ГРАДСКИ ЖИВОТ дигитален (цветна/ч.б., монохромна фотография) - FIAP/PSA PID color - (UL)

Приемаме до 4 фотографии във всеки раздел. За дигиталните раздели (1, 2, 5, 6) приемаме само файлове, а за принт разделите (3 и 4) – файлове + печатни копия на хартия. Авторът не може да участва с идентични или подобни кадри в различни раздели на салона.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на МФС Пловдив www.photosalon-plovdiv.com;
1.2. На ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
1.3. На адрес: Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД; Антон Савов, тел.: +359888304746
2. Изисквания за фотографиите:
2.1. Дигитални и печатни раздели – *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB профил или в ICC профил. Препоръчителни размери: Хоризонталният размер е 3840 px за пейзажно ориентирани снимки. Вертикалният размер е 2160 px за портретно ориентирани снимки. Разделителната способност е 300 dpi, без рамки, подписи или водни знаци. Файлове над 5 MB не се приемат. Забележка: Когато подготвяте вашите произведения до препоръчителния размер на ширина и височина, не променяйте първоначалните им пропорции и не ги изрязвайте, така че и двата размера да бъдат точните числа – 3840 px X 2160 px.
2.2. Печатни раздели (малки принтове, разпечатки) – Всички принтове трябва да бъдат отпечатани на фотохартия A4 (29,7 x 21 cm / 30 x 20 cm / 12 x 8,5 инча), НЕ по-големи размери! Всички разпечатки, които са над размер А4, ще бъдат отхвърлени. Отпечатъците трябва да бъдат НЕПАСПАРТИРАНИ и изпратени РАВНИ, а не като ролка! Отпечатъците трябва да бъдат получени до крайната дата за записване. От външната страна опаковките трябва да са ясно обозначени със следния текст: „Фотографии, само за изложба; Без търговска стойност“.
Етикетиране на ПРИНОВЕТЕ: Моля, обърнете внимание, че „на гърба на отпечатаните фотографии могат да се използват само етикети, чувствителни на натиск (самозалепващи се). На гърба на всяка снимка трябва да има следната информация: име и фамилия, адрес на автора, заглавие на снимката, последователен номер и общия брой снимки, представени от един и същи автор във всеки раздел (пример; ”1/4”, “2/4”, …). Ориентацията на залепване на етикетите ще показва и ориентацията на фотопринта. Заглавието, написано в задната част на снимките, трябва да съответства на заглавието на файловете, качени във формуляра за кандидатстване. В случай на несъответствия, ще бъде взет предвид формулярът за кандидатстване. На лицевата страна на изображението никъде не се изписва заглавие, инициали или идентификация на автора.
А4 темплейт файл за печат на стикерите за ПРИНТ разделите

Пощенски разходи за връщане на принтовете: Участник, който иска да му бъдат върнати принтовете, плаща пощенските разходи отделно от входните такси – 20 евро или 25 долара за пратка. Цена за връщането на колективна пратки (при групово участие) ще бъде калкулирана отделно. Важно забележка: Оригиналната опаковка на участника ще бъде използвана за връщане на принтовете, така че участниците трябва да осигурят надеждна и адекватна опаковка, за да се използва за връщането им. Ако опаковката не е използваема след пристигането и при организатора, той няма задължение да върне пакета на изпращача. Всички принтове, които са отхвърлени от журито, ще бъдат унищожени след съдийството. Някои от наградените и приети фотографии ще бъдат показани на няколко изложби в различни места за изкуство в няколко български градове. След това те също ще бъдат унищожени.
Можете да изпратите вашите участия по някой от следните начини:
2.3. В on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com
2.4. На ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
2.5. Записани на CD, DVD (или др. устройства за компютърна памет) и изпратени на адреса от 1.3.
Дискове (и др. носители на памет) не се връщат.
2.6. Принтовете трябва да бъдат изпратени на адрес:
Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД, Aнтон Савов, тел.: 0888304746;
За български участници, принтове се приемат и в офиса на Рефлекси ООД -
гр. Пловдив, 4003, бул. Дунав 196А, партер, в двора
3. Tакса за участие може да платите чрез:
3.1. On-line плащане чрез PayPal в сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov);
3.3. По банкова сметка:
IBAN – BG43UNCR76301076972424
BIC code – UNCRBGSF.
Моля, приложете копие от документа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА:
Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 Кодът за България е bg
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);
Забележка : Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него. Не се приемат и имена на файлове от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.
Пример: bg_alexk_spring_N1

ПРОМОЦИЯ за “Ранни птички” – ранни записвания!

НАГРАДИ – над 150!

ЖУРИ:
Седмото издание на МФС Пловдив ще бъде оценявано от мултинационално жури в 5 членен състав от 3 държави – Сърбия, Иран, Германия и България!
Оборудване за журирането:
Изображенията ще бъдат оценявани с TV LED Smart 3D Panasonic, 55“ (139 cм), TX-55CX400E, 4K Ultra HD, с разделителна способност 3840 х 2160 пиксела. Екипът на журито оценя творбите на участниците в непоследователен (случаен) ред.
________________________________________________________________________________

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални:
1 раздел: 15.00 лева
2 раздела: 20.00 лева
3 раздела: 25.00 лева
4 раздела: 30.00 лева
5 раздела: 35.00 лева
6 раздела: 40.00 лева

Групови:
до 5 автора: 150.00 лева
до 10 автора: 225.00 лева
до 20 автора: 300.00 лева

Забележка: Груповите участия са 3 вида: до 5, до 10 и дo 20 автора. Те са за фотоклубове, фотосдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
________________________________________________________________________________

Всички членове на НСФА Янка Кюркчиева могат да участват с индивидуален избор на раздели, но ще бъдат приемани като група. Забележка: Независимо от броя на членовете кандидатствали в салона, участието им ще се приеме за групово (като членове на НСФА) с условие, че всеки член подава индивидуален формуляр. В него в графа фотографски звания, след като ги изредите трябва да впишете, че сте член на НСФА. Каталозите на всички участници кандидатствали по този начин ще бъдат изпратени в НСФА и всеки участник ще може да ги получи от там.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ за членове на НСФА „ Янка Кюркчиева”

Индивидуални:
1 раздел: 12.00 лева
2 раздела: 16.00 лева
3 раздела: 20.00 лева
4 раздела: 24.00 лева
5 раздела: 28.00 лева
6 раздела: 32.00 лева

Обявените такси за участие не включват таксите на банката или платежната система!
При плащане чрез PayPal в нашия сайт, таксата на системата се надчислява.
_______________________________________________________________________________

Всеки участник в салона ще получи безплатно копие от печатен и DVD каталог.

Изложбата ще бъде експонирана (и/или прожектирана) и на други форуми.
Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Преди да продължите към онлайн формулярите, трябва да прочете внимателно тези важни текстове:
Декларация за авторство
ВАЖНО (от FIAP)
Определение на FIAP за черно-бяла (монохромна) фотография
Определение на PSA за Монохромни изображения
Дефиниция на FIAP и PSA за фотография на природа и Дива природа
Фотожурналистика – дефиниция на PSA
TRAD – Определение на “Традиционна фотография”
Политика за използване на дронове за фотография
Защита на данни

Можете да разгледате пълния регламент (с всички важни дефиниции)
или да го изтеглите като файл в pdf формат от ТУК

За въпроси или за повече информация, моля пишете на:
info@photosalon-plovdiv.com