УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за всички FIAP отличия и PSA Star Ratings; Galaxy/Diamond рейтинги и се кредитират към Who‘s Who Listings.

НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:
Ако по всяко време, по разумна преценка на организатора на изложбата или на съдиите, преди, по време на или след журирането на изложба, се установи, че участник е подал вписвания, в които едно или повече изображения може да не спазват тези условия за участие, включително посочените дефиниции, организаторите на изложбата си запазват правото да изтрият цялото участие от изложбата и да анулират някое или всички приемания или награди в изложбата. Таксите могат да бъдат задържани при тези обстоятелства. Участникът признава, че решението на организаторите или на съдиите е окончателно. За да се гарантира, че изображенията отговарят на условията за участие и определенията, организаторите на изложбата могат да предприемат разумни мерки, за да удостоверят, че: а) изображенията са оригинални творби на участника и б) изображенията отговарят на правилата и определенията, посочени в настоящите Условия за участие. Тези стъпки включват, но не се ограничават до, разпитване на всеки участник, изискване подаването на RAW файлове или други цифрови файлове, представляващи оригиналното заснемане на представеното/ите изображение/я, изпратени пред участника с доказателства, че едно или повече изпратени изображения не отговарят на условията за участие (известни също и като правила за участие) и предлагат на участниците в конкурса разумна възможност да предоставят доказателства, които да отхвърлят доказателствата на организатора на изложбата, до определен краен срок. За вписвания, които не са изчистени или все още са съмнителни, след като участникът е представил доказателства, може да се счита, че са в нарушение на настоящите условия за участие и могат да бъдат отказани. Тези записи могат да бъдат отнесени до PSA за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. PSA си запазва правото да разследва по какъвто и да е начин всички оплаквания или подозрения за нарушаване на условията за участие, да налага санкции, ако сметне за необходимо, да анулира приемането на изображение/я, за което/ито е установено, че нарушава/т правилата на PSA, да включи името на участника в списъка на санкционираните, и да споделят тези разследвания с FIAP. Участниците автоматично приемат тези условия с влизането в изложбата и се съгласяват да сътрудничат при всяко разследване.

Салонът (изложбата) не приема фотографии, които вече са участвали в предишните 5 издания!

РАЗДЕЛИ
Във всички 6 раздела (и 1 подтема), се приемат дигитални фотографии.

1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА  (черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA PID mono - (M)
….[дефиниция на FIAP и PSA Mono дефиниция]

2. Отворен ЦВЕТНА (цветна фотография) FIAP/PSA PID color - (C)

3. ПРИРОДА (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) FIAP/PSA ND Digital - (N)
….[дефиниция на FIAP и PSA]

4. ФОТОЖУРНАЛИСТИКА (TRAD) (цветна/черно-бяла, монохромна) FIAP/PSA PТJ Digital - (PJ)
….[дефиниция на PSA за Фотожурналистика, TRAD Дефиниция на традиционна фотография]

5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО (цветна/черно-бяла, монохромна) FIAP/PSA PID color- (PB)

6. МОЯТ ГРАД (хора, улица, живот и т.н.) Основна тема (цветна/ч.б., монохромна) - FIAP/PSA PID color - (T)

6.1. Европейски столици на културата 1985-2023* Подтема 3 (цветна/ч.б., монохромна) - (E)

Карта и пълен списък на столиците от 1985 до 2023, можете да намерите ТУК

Салонът приема до 4 фотографии във всяка секция (от 1 до 5) и общо 4 за раздел 6 + подтема 6.1. – т.е. максимално 24 снимки в 6-те раздела. Един автор не може да участва с идентични или подобни фотографии в няколко раздела.
* Ако четирите фотографии в раздел Моят град са само за Подтемата 6.1. то този раздел е без такса! Но само за участници, които са платили такса в минимум един от останалите раздели. Специални награди могат да бъдат присъждани и за фотографии в подтема 6.1. FIAP медали и почетни поощрения ще бъдат присъждани само за основната тема в „Моят град“.

ИЗИСКВАНИЯ

Това е дигитален салон. Всеки кандидат се приема при изпращане на:
1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по някой от следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на МФС Пловдив  www.photosalon-plovdiv.com;
1.2. Изпратен на ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
1.3. Изпратен на адрес: Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД.
2. Фотографии (до 4 за раздел, 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил (препоръчва се), с **препоръчителна широчина = 3840 px за хоризонтални кадри, и **препоръчителна височина = 2160 px за вертикални кадри, 300 dpi, без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани) подадени по следните начини:
2.1. Качени в on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com;
2.2. Изпратени на електронната поща info@photosalon-plovdiv.com;
2.3. Записани на CD и изпратени на адреса от 1.3. Дисковете не се връщат.
3. Платена такса за участие по 1 от следните начини:
3.1. On-line плащане чрез PayPal системата в сайта www.photosalon-plovdiv.com;
3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov);
3.3. По банкова сметка: IBAN: BG43UNCR76301076972424 BIC code: UNCRBGSF – „РЕФЛЕКСИ” ООД
Приложете копие от документа.
3.4. В пощенската пратка.

** Забележка: Когато подготвяте творбите си към препоръчителните широчина и височина, не променяйте оригиналната им пропорция и не ги кропвайте, така че и двата размера да са точно посочените цифри – 3840 px Х 2160 px.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА

Името на файла трябва да бъде максимално 30 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1;
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата (и име на града на EC за Подтема 6.1.) – може да е само част от името;
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; T; E
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);

Забележка: Думи като „Безименна“,  „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.
Пример: bg_alexk_spring_N1

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални:
1 раздел: 15.00 лева
2 раздела: 20.00 лева
3 раздела: 25.00 лева
4 раздела: 30.00 лева
5 раздела: 35.00 лева
6 раздела: 40.00 лева

Групови:
до 5 автора: 150.00 лева
до 10 автора: 225.00 лева
до 20 автора: 300.00 лева

Забележка: Груповите участия са 3 вида: до 5, до 10 и дo 20 автора. Те са за фотоклубове, фотосдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
__________________________________________________________________________________________

Всички членове на НСФА Янка Кюркчиева (и членове на Клуб Фото Свят – колективен член на НСФА) могат да участват с индивидуален избор на раздели, но ще бъдат приемани като група, а таксите им са със специална отстъпка от организатора „Рефлекси“ ООД – колективен член на НСФА.
Забележка: Независимо от броя на членовете кандидатствали в салона, участието им ще се приеме за групово (като членове на НСФА) с условие, че всеки член подава индивидуален формуляр. В него в графа фотографски звания, след като ги изредите трябва да впишете, че сте член на НСФА. Каталозите на всички участници кандидатствали по този начин ще бъдат изпратени в НСФА и всеки участник ще може да ги получи от там.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ за членове на НСФА „ Янка Кюркчиева”

Индивидуални:
1 раздел: 12.00 лева
2 раздела: 16.00 лева
3 раздела: 20.00 лева
4 раздела: 24.00 лева
5 раздела: 28.00 лева
6 раздела: 32.00 лева

Обявените такси за участие не включват таксите на банката или платежната система! При плащане чрез PayPal в нашия сайт, таксата на системата се надчислява.

ПРОМОЦИЯ за “Ранни птички” – ранни записвания!

НАГРАДИ – над 150!

ЖУРИ:

Шестото издание на МФС Пловдив ще бъде оценявано от мултинационално жури в 5 членен състав от 3 държави – Италия, Турция и България!

Оборудване за журирането:
Изображенията ще бъдат оценявани с TV LED Smart 3D Panasonic, 55“ (139 cм), TX-55CX400E, 4K Ultra HD, с разделителна способност 3840 х 2160 пиксела. Екипът на журито оценя творбите на участниците в непоследователен (случаен) ред.
_________________________________________________________________

Всеки участник в салона ще получи безплатно копие от печатен и CD каталог.

Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Преди да продължите към онлайн формулярите, трябва да прочете внимателно тези два важни текста:
Декларация за авторство
ВАЖНО (от FIAP)
Можете да разгледате пълния регламент (с всички важни дефиниции) или да го изтеглите като файл в pdf формат от ТУК

За въпроси или за повече информация, моля пишете на:
info@photosalon-plovdiv.com