РЕЗУЛТАТИ:

От 10 до 12. 07. 2020г. се проведе журирането на всички постъпили фотографии.
Журито в състав:
г-н Борислав Милованович, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3 HonPESGSPC, HON.FICS (Сърбия) – Председател
и членове:
г-жа Клаудия Диeтл, EFIAP (Германия)
г-н Цончо Балканджиев, EFIAP (България)
г-н Ивайло Сакелариев, AFIAP (България)
г-жа Димитрина Андреева, EFIAP (България)

разгледа общо 4441 фотографии,
представени от 369 участници
от 54 страни.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Всеки член от журито е оценил всяка фотография с оценка от 1 до 4.
Резултатът е сбор от точките на всички 5 членa на журито – минималният брой точки е 5, а максималният е 20.
В настоящото издание най-високата обща оценка е 17 точки.

Протокол с всички НАГРАДЕНИ автори и техните творби, може да разгледате ТУК.
Протоколи на ПРИЕТИТЕ автори и техните творби във финалната селекция (по раздели), можете да разгледате в следните линкове:
1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА
2. Отворен ЦВЕТНА

3. ПРИРОДА
4. ФОТОЖУРНАЛИСТИКА (TRAD)
5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО
6. ГРАДСКИ ЖИВОТ

В уведомителните карти (в персонални писма по e-mail) ще получите подробна статистика на участието Ви със следните кодове:
A – ACCEPTED – ПРИЕТА
P – PRIZE – НАГРАДА
R – REJECTED – НЕ ПРИЕТА

Селекция от наградените фотографии (вероятно всички) ще бъдат отпечатани и експонирани в изложба на открито, снимки от която ще публикуваме когато е възможно.

Цялата финална селекция можете да разгледате във флаш каталога тук:
Седми МФС Пловдив 2020

flash_selection_2020

С уважение,
Фото салон Пловдив