РЕЗУЛТАТИ:

От 3.06. до 5.06.2021 г. се проведе журирането.
Журито в състав:
Микеле Мачинай, EFIAP/s, AFI (Италия) – председател
Спирос Ятрополус, EFIAP/p, ESFIAP (Гърция) – член
Tеодора Димитрова, AFIAP  (България) – член
Пламен Петков, EFIAP (България) – член
Явор Мичев, AFIAP (България) – член
разгледа общо 4851 фотографии,
представени от 353 фотографа,
от 46 държави.
Във финалната селекция са включени 1177 фотографии на 263 фотографии от 42 държави.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Всеки член от журито е оценил всяка ваша фотография с оценка от 1 до 4.
Резултатът е сбор от точките на всички 5 членa на журито – минималният брой точки е 5, а максималният е 20.
В настоящото издание приетите фотографии са с оценки между 11 и 19 точки.

Протокол с всички НАГРАДЕНИ автори и техните творби, може да разгледате ТУК.
Протоколи на ПРИЕТИТЕ автори и техните творби във финалната селекция (по раздели), можете да разгледате в следните линкове:
1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА
2. Отворен ЦВЕТНА

3. ПРИРОДА
4. ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ
5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО
6. ГРАДСКИ ЖИВОТ

Цялата финална селекция можете да разгледате във флаш каталога тук:
Осми МФС Пловдив 2021

flash_selection_2021

С уважение,
Антон Савов, AFIAP, ESFIAP
МФС Пловдив