Флаш каталози с финалните селекции по години:

Първи МФС Пловдив 2014

flash_selection_2014

Втори МФС Пловдив 2015

flash_selection_2015