Десети юбилеен МФС Пловдив е затворен за участие!


Уважаеми фотографи,
благодарим на всички които успяха да изпратят навреме своите формуляри и фото творби за участие в юбилейното ни издание! Както обичайно в международни конкурси подобни на нашия, над 50% от участниците стават част от салона в последните 2-3 дни на етапа от календара “Отворен за участие”. Това естествено се отразява и на работата по проверката и приемането, тъй като МФС Пловдив има и условието, че не приема вече участвали в предишни селекции кадри. Все още нямаме автоматизирана система за справка в архива и проверка за съвпадения, което означава персонална визуална проверка на всеки кадър. Това е още една причина за по-бавната обработка на входящите кандидатури. И понеже опашката от всички успели да влезнат до 24:00 на 15.05. (и требва да проверим и обработим) е голяма, молим за търпение за мейл-потвържденията – след проверка те също се изпращат персонално, освен системния отговор, който сте получили. Всички тези причини са основание да оставим отворени формулярите и сървъра до 24:00 (CET) тази нощ. Формата за контакт ще бъде активна още няколко дни, само за тези, които вече ни писаха (преди 15.05.), че искат да участват в изданието.

За участие в конкурса е нужно да попълните формуляр за участие, както и да платите такса в зависимост от броя раздели на участие:

1. On-line – чрез формата за участие в сайта:
1.1. За ИНДИВИДУАЛНО и ГРУПОВО участие
1.2. Индивидуално участие – млади фотографи (16 – 21 г.)

2. ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА