Определение на “Традиционна фотография”
Традиционната фотография поддържа оригиналното съдържание на изображение с минимални корекции, които не трябва да променят реалността на сцената и трябва да изглеждат естествено. Пренареждане, замяна, добавяне или премахване на части на оригиналното изображение, освен чрез изрязване е строго забранено.