Дадено изображение се счита за Монохромно само ако създава впечатление които нямат цвят (т.е. съдържа само нюанси на сивото, което може да включва чисто черно и чисто бяло) или да оставя впечатлението, че е образ с нива на сивото, който е бил смекчен в един цвят през цялото изображение. (Например, като Сепия, червено, златно, и т.н.). Изображение с нива на сивото или многоцветно, което е модифицирано или създава впечатление, че е модифицирано чрез частично тониране, мулти-тониране или чрез включване на оцветено място, не отговаря на определението за монохромно и се класифицира като цветна работа.