След няколко постъпили сигнала за 2 манипулирани изображения в раздел Природа, които не отговарят на дефинициите на FIAP и PSA за фотография на природна и поради конфликт с етичните норми за фотография, предприехме необходимите действия и ред за констатиране на обективната истина за тях. Многократно писахме на автора Дороти Чанг Минг Чан от Канада с изискване да ни изпрати оригиналните кадри с непокътната EXIF информация от заснемането на файловете (или предполагаеми близки кадри от двете сериите), но в рамките на няколко месеца, а и след обявяване на краен срок за отговор, не получихме такъв. След официално уведомяване на FIAP и PSA и на основание на нормите и стандартите за подобни казуси, поради неспазване на условията за участие, които участникът е приел с кандидатстването си, обявяваме за дисквалифицирани 2 фотографии – “Стоп това е мое” и “Плешив орел лови риба”.

part_3_disqualified1

part_3_disqualified2

Във връзка с този акт, молим всички бъдещи участници, да не участват във фото салон Пловдив с фотографии, които биха могли да доведат до подобни негативи върху техния имидж на фотографи!