Председател:
г-н Борислав Милованович, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3 HonPESGSPC, HON.FICS (Сърбия)

Членове:
г-жа Клаудия Диeтл, EFIAP (Германия)
г-н Цончо Балканджиев, EFIAP (България)
г-н Ивайло Сакелариев, AFIAP (България)
г-жа Димитрина Андреева, EFIAP (България)

Резерва (и гост):
г-н Али Самей, MFIAP, EFIAP\s, ESFIAP (Иран) - Отменен