Интерактивни PDF формуляри за сваляне:

За индивидуално участие:  индивидуално участие

За групови участия:  до 5 автора  до 10 автора  над 10 автора

За участия на групи от повече от 25 автора, моля изискайте специален групов формуляр на info@photosalon-plovdiv.com.