02.05.2020 – Краен срок за приемане на участия;
____________(за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 30.04.2020);
21-23.05.2020 – Журиране;

от 06.06.2020 - Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail;

27 или 28*.06.2020 – Откриване на изложбата и награждаване – Цар Симеонова градина, Пловдив
*в зависимост от климата

от 08.08.2020 – Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди;

Септември 2020 – Второ публично показване на изложбата и минимум 9 през 2020-2021 в различни пространства като „ИЗБРАНО“ от 7-ти МФС Пловдив или селекция от 7-те издания до сега.

Ако искате да разгледате (или да изтеглите) календар с дизайн включващ някои от наградените фотографии от 6-тото издание, кликнете ТУК