Краен срок за приемане на участия - 22.05.2020

Период на журиране - 02;03;04.07.2020  10-12.07.2020

Обявяване на резултатите:
Публикуване в сайта – 29.07.2020
Персонални карти по e-mail – след 30.07.2020

Откриване на изложбата и награждаване – 29.08.2020, Пловдив, Античен театър, северен вход.

Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди - периода ще бъде обявен допълнително, тук!

Други публични показвания на изложбата (минимум 6) през 2020-2021, в различни пространства в Пловдив и страната като „ИЗБРАНО“ от 7-ти МФС Пловдив или селекция от 7-те издания до сега.