Съветът одобри нова политика относно използването на дронове. Политиката има правен раздел, който по принцип изисква членовете да спазват всички закони, съществуващи в страната, в която използват дрон. В политиката има и етичен компонент, който гласи: Един от принципите на фотографията е, че безопасността и благополучието на обекта, фотографа и околната среда е от първостепенно значение за заснемането на снимката. Целта на този раздел е да предотврати всяка намеса към други индивиди или животни, която ще причини или може да причини смущения в тяхната нормална дейност или да наруши начина, по който индивид или животно взаимодейства със своята среда.
1. Не може да се лети с дрон над хора с цел фотографиране на дейността им, освен ако не е дадено разрешение в писмена форма
2. Не могат да летят или фотографират животни в естественото им местообитание, особено местата за гнездене и местата, където животното вече е под стрес (оцеляване през зимата, мигриращо хранене, защита на младите).
Фотографирането на природа и пейзажи е допустимо.
3. Не може да се лети или да се снима в която и да е определена зона на пустинята.