Определение на PSA за Фотожурналистика:
Участията в раздел фотожурналистика, трябва да бъдат изображения с информативно съдържание и емоционално въздействие, което отразява човешкото присъствие в нашия свят. Журналистическата стойност на изображението (разказ-история) получава приоритет пред изобразителното качество. В интерес на доверието, изображения, които представят неточно истината, като тези от събития или дейности, специално аранжирани за фотография или на субекти, насочени или наети за фотографията, не са допустими. Техники, които добавят, местят, заменят или премахват някакви елементи на оригиналното изображение, освен чрез изрязване, не са разрешени. Единствените допустими изменения са отстраняване на прах, драскотини или цифров шум, възстановяване на съществуващото съдържание на оригиналната сцена, изостряне (но не прекалено), и трансформиране в сивата монохромна гама. Извличания, включително инфрачервени, не са допустими.