ГРУПА

Моля въведете името на групата, в която участвате, както и поредния номер от общия списък на членовете на групата от груповия формуляр за участие.

Име на групата (задължително)
Номер в списъка (задължително)

ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, които сте спечелили и трябва да се изписват към името ви.

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания
E-mail (задължително)

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Фотографиите трябва да са дигитални файлове - *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB профил или в ICC профил. Изискуем размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Файлова резолюция на изображението - 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако все пак забравите някоя, организаторът ще я отстрани (освен в случай на артистична такава). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в това ограничение, е допустимо да зададете минимална компресия на jpg файла.

ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4)

Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

 

Фотожурнализъм (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

 

Градски Живот (UL)

UL1 Име на творбата:
UL2 Име на творбата:
UL3 Име на творбата:
UL4 Име на творбата:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие.

Молим всеки участник, които не иска изображенията му да бъдат възпроизвеждани или използвани, и приема, че това води до изключването им от финалния избор за награда/и и творбите му няма да бъдат включвани в изложба/и, а и биха могли да бъдат дисквалификацирани от организаторите на фото салона/изложбата, да пише официален мейл на пощата на салона (info@photosalon-plovdiv.com) с тема "Декларация за отказ от награди".

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha