31
01/2014

Скъпи участници,

Напомняме ви част от регламента на МФС Пловдив, която се отнася до фотографиите, с които участвате. Молим да се съобразявате с изискванията:

По регламент се приемат до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат jpeg, в sRGB профил, мин. 3000 px по дългата страна, 300 dpi и с мин. jpeg 10 компресия. Файловете трябва да бъдат с размер до 3 MB.

Името на файла трябва да бъде максимално 31 символа, в четири или пет групи:
- група 1 включва ISO кода на страната по списък на www.iso.org;
- група 2 e съкращение на името на автора до пет знака (пример: smith или jsmit или josmi за John Smith);
- група 3 е индикатор на раздела: Т = Тема, M = Отворен – черно-бяла, монохромна, C = Отворен – цветна;
- група 4 е последователния номер на снимката в раздел (1, 2, 3, 4);
- група 5 (не задължителна) е заглавието на творбата на английски, предшествано от долно тире (_) и съкратено до първите 17 знака.

Забележка: разрешени символи са САМО цифри, латински букви и долно тире (_). Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 3. Изписване на кирилица не се позволява. Файловото разширение се изписва с малки букви: jpg.
Примери: gbsmithТ1.jpg, gbsmithТ2.jpg, gbsmithC1_Still_life.jpg, gbsmithМ2_Portrait.jpg

В онлайн формуляра въведете заглавията на фотографиите, а не имената на файловете.

Благодарим :)