9
01/2014

На 9 януари, 1839 година François Arago в Академията на науките в Париж представя доклад, с който обявява откриването на “фотографията” от Луи Дагер. А сега, след 175 години, фотографията има такова развитие, което Дагер едва ли е можел да си представи! 

Обявяват дагеротипията – първична фотография за снимане върху метална плоча, приготвена по специален начин. Процесът е усъвършенстван от френския художник и химик Луи Дагер с помощта на Жозеф Нисефор Ниепс. Реално това е първия практически осъществим фотографски метод, в който светлочувствителният материал е сребърен йодид. На 2 януари 1839 г. Дагер прави и първата снимка на Луната.

Дагеротипията е първият практически приложим фотографски процес. Тя използва камера обскура, за да проектира светлината върху медна плоча с тънко сребърно покритие. Преди експонирането на плочата в камерата, тя се обработва с изпарения от йодни кристали, за да стане чувствителна към светлината. След експонирането живачни пари проявяват изображението, което след това се фиксира в разтвор на натриев хлорид или натриев тиосулфат.

Макар и дагеротипията да не е бил единственият възможен фотографски метод, той спестявал значително време и на практика проправил път за комерсиалната фотография. Основен неин недостатък обаче бил следният – веднъж “проявена”, снимката не можела да се репродуцира. Освен това дагеротипията била сравнително скъпа. Единична снимка направена във фотографско студио, струвала равностойността на 1000 сегашни щатски долара. Дагеротипията била на мода сравнително кратко. До 1860 г. тя вече била изместена от т.нар. белтъчен отпечатък – първият комерсиален процес, който произвеждал снимки върху хартия.