Важно (от FIAP):
Със самият акт на подаване на неговите изображения или файлове в салон под FIAP патронаж, участникът приема без изключение и без възражение, че представените изображения могат да бъдат разследвани от FIAP, за да се установи дали те отговарят на разпоредбите и определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP; че FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за това разследване; че всеки отказ да сътрудничи с FIAP или всеки отказ да се представят оригиналните файлове (така както са заснети от фотоапарата), или липса на достатъчно доказателства, ще бъде санкциониран от FIAP и в случай на санкции за неспазване на регламентите на FIAP, името на участникът ще бъде разпространено под всяка форма и до всички, за да се информират за неговите нарушенията на правилата. Препоръчително е да оставяте EXIF данните в подадените файлове непокътнати, за да облекчите евентуалното разследване.“

„С настоящото изрично се съгласявам с документ на FIAP 018/2017 «Условия и правила за патронаж на FIAP» и документ на FIAP 033/2021 «Санкции за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък». Особено съм запознат с глава II «Правила за международни фотографски събития под патронажа на FIAP» от документ на FIAP 018/2017, разглеждаща съгласно раздел II.2 и II.3 правилата за участие на FIAP, санкциите за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък ”