ОРГАНИЗАТОР: Рефлекси ООД, Пловдив, България – колективен член на НСФА Янка Кюркчиева (оперативен член на FIAP за BG).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за всички FIAP отличия.

НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:
Ако по всяко време, по разумна преценка на организатора на изложбата или на съдиите, преди, по време на или след журирането на изложба, се установи, че участник е подал вписвания, в които едно или повече изображения може да не спазват тези условия за участие, включително посочените дефиниции, организаторите на изложбата си запазват правото да изтрият цялото участие от изложбата и да анулират някое или всички приемания или награди в изложбата. Таксите могат да бъдат задържани при тези обстоятелства. Участникът признава, че решението на организаторите или на съдиите е окончателно. За да се гарантира, че изображенията отговарят на условията за участие и определенията, организаторите на изложбата могат да предприемат разумни мерки, за да удостоверят, че:
а) изображенията са оригинални творби на участника и
б) изображенията отговарят на правилата и определенията, посочени в настоящите Условия за участие. Тези стъпки включват, но не се ограничават до, разпитване на всеки участник, изискващ подаването на RAW файлове или други цифрови файлове, представляващи оригиналното заснемане на представеното/ите изображение/я, изпратени пред участника с доказателства, че едно или повече изпратени изображения не отговарят на условията за участие (известни също и като правила за участие) и предлагат на участниците в конкурса разумна възможност да предоставят доказателства, които да отхвърлят доказателствата на организатора на изложбата, до определен краен срок. За вписвания, които не са изчистени или все още са съмнителни, след като участникът е представил доказателства, може да се счита, че са в нарушение на настоящите условия за участие и да бъдат отказани. Тези записи могат да бъдат отнесени до FIAP за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. FIAP си запазват правото да разследват по какъвто и да е начин всички оплаквания или подозрения за нарушаване на условията за участие, да налагат санкции, ако сметнат за необходимо, да анулират приемането на изображение/я, за което/ито е установено, че нарушава/т правилата на FIAP, да включи името на участника в списъка на санкционираните. Участниците автоматично приемат тези условия с влизането в изложбата и се съгласяват да сътрудничат при всяко разследване.
в) изображенията (файловете) не са генерирани с AI софтуер (или AI уеб платформа).

Салонът не приема фотографии, които вече са участвали
(включени във финалната селекция) в предишните издания!

РАЗДЕЛИ:  6 раздела – дигитални:
Отворен ЧЕРНО-БЯЛА – черно-бяла, монохромна [FIAP Mono дефиниция] M
Отворен ЦВЕТЕН – цветна C
ПРИРОДА – цветна/ч-б, монохромна [FIAP дефиниция Природа] N
ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ (TRAD) – цветна/черно-бяла, монохромна [FIAP дефиниция за “Traditional Photo”] PJ
ПОРТРЕТ И ТЯЛО – цветна/черно-бяла, монохромна PB
ГРАДСКИ ЖИВОТ – цветна/черно-бяла, монохромна UL

Приемаме до 4 фотографии във всеки раздел.
Авторът не може да участва с идентични или подобни кадри в различни раздели на салона.

ИЗИСКВАНИЯ:
1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на МФС Пловдив www.photosalon-plovdiv.com
1.2. На електронна поща info@photosalon-plovdiv.com
1.3. На адрес: Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД, Aнтон Савов, тел.: 0888304746
2. Изисквания за фотографиите:
2.1. Дигитални файлове – *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB профил или в ICC профил. Изискуем размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Файлова резолюция на изображението – 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако все пак забравите някоя, организаторът ще я отстрани (освен в случай на артистична такава). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в това ограничение, е допустимо да зададете минимална компресия на jpg файла.
Можете да изпратите вашите участия по някой от следните начини:
2.2. В on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com
2.3. На ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
2.4. Записани на CD, DVD (или др. устройства за комп. памет) и изпратени на адреса от 1.3. CD и др. не се връщат.
3. Такса за участие можете да платите чрез:
3.1. On-line плащане чрез PayPal в сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка  info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov);
3.3. По банкова сметка: IBAN: BG43UNCR76301076972424  BIC code: UNCRBGSF.
Моля, приложете копие от документа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА:
Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната – bg/BG
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него. Не се приемат и имена на файлове от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.
Пример: bg_alexk_spring_N1
ВАЖНО! При попълването на имената на фотографиите във формуляра за участие, молим те да бъдат изписани на български и английски. Английският е важен за статистиката на FIAP, а българския е важен за албума и изложбите.

НАГРАДИ (над 150)
Всеки участник ще получи (безплатно) комплект с луксозен печатен албум А4 + DVD с флаш версия с финалната селекция.

ЖУРИ:
Председател:
г-н Пиерлуиджи Ризато, MFIAP, EFIAP/d3, HonEFIAP, (Италия)
Членове:
г-н Димитрис Параскевакис, ESFIAP, EFIAP/s, EHPS/s, GPU Cr2 (Гърция)
г-н Mирослав Момински, EFIAP/g (България)
г-н Ивайло Сакелариев, EFIAP (България)
г-н Христо Димитров, AFIAP (България)
Резерва: г-жа Теодора Димитрова, ЕFIAP (България)

Оборудване за журирането:  Изображенията ще бъдат оценявани с TV LED Smart 3D Panasonic, 55“ (139 cм), TX-55CX400E, 4K Ultra HD, с разделителна способност 3840 х 2160 пиксела. Екипът на журито оценя фотографиите в непоследователен (случаен) ред.

КАЛЕНДАР:
Краен срок за участия – 15.05.2023 (за пратки по пощата – клеймо на пристигане 08.05.2023);
Журиране – 08-10.06.2023;
Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail – от 01.07.2023;
Изложба (откриване и награждаване) – Aвгуст* 2023 , на пл. Римски Стадион в Пловдив. (*точна дата – по-късно в зависимост от климата)
Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди – след октомври 2023

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
Индивидуални с *юбилейна промоция:
1 раздел: 15.00 лева + 1 раздел бонус= Участие в 2 раздела
2 раздела: 20.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 3 раздела
3 раздела: 25.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 4 раздела
4 раздела: 30.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 5 раздела
5 раздела: 35.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 6 раздела
*Ако платите таксата по който и да е избор от 1 до 5 раздела, можете да участвате в още един раздел безплатно. Примери: Ако платите за 1 раздел = участвате в 2 раздела / ако платите за 2 = участвате в 3; и т.н.

Групови:
до 5 автора: 150.00 лева
до 10 автора: 225.00 лева
до 20 автора: 300.00 лева
Забележка: Груповите участия са 3 вида: до 5, до 10 и дo 20 автора. Те са за фотоклубове, фотосдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
________________________________________________________________________________

Всички членове на НСФА Янка Кюркчиева (както и всички членове на Клуб Фото Свят – колективен член на НСФА) могат да участват с индивидуален избор на раздели, но ще бъдат приемани като група. Забележка: Независимо от броя на членовете кандидатствали в салона, участието им ще се приеме за групово (като членове на НСФА) с условие, че всеки член подава индивидуален формуляр. В него в графа фотографски звания, след като ги изредите трябва да впишете, че сте член на НСФА. Каталозите на всички участници кандидатствали по този начин ще бъдат изпратени в НСФА и всеки участник ще може да ги получи от там.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ за членове на НСФА „ Янка Кюркчиева”
Индивидуални с *юбилейна промоция:
1 раздел: 12.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 2 раздела
2 раздела: 16.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 3 раздела
3 раздела: 20.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 4 раздела
4 раздела: 24.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 5 раздела
5 раздела: 28.00 лева + 1 раздел бонус = Участие в 6 раздела

Обявените такси за участие не включват таксите на банката или платежната система! При плащане чрез PayPal през сайта, таксата на системата се надчислява.
________________________________________________________________________________
БЕЗПЛАТНО:
Всички млади фотографи от 16 до 21 години, могат да вземат безплатно участие в салона, но само в 2 раздела (по личен избор). Изисквания за младежите: За да имате право да участвате, трябва да сте навършили 16-21 години до датата на затваряне – 15 май 2023 година. Възрастов обхват – от 16 до 21 години (родени между 15.05.2002 и 15.05.2007). Младите фотографи трябва да декларират рождената си дата във формуляра за участие. При съмнения за декларирана възраст, организатора си запазва правото да отхвърли учаситие.

_________________________________________________________________________

Изложбата ще бъде експонирана (и/или прожектирана) и на други форуми.
Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Преди да продължите към онлайн формулярите, трябва да прочете внимателно тези важни текстове:
Декларация за авторство
ВАЖНО (от FIAP)
Дефиниция на FIAP за черно-бяла (монохромна) фотография
Дефиниция на FIAP фотография на Природа и Дива природа
TRAD – Дефиниция на “Традиционна фотография”
Дефиниция на “Изкуство от изкуствен интелект (AI)” – определение във връзка с фото изкуството:
Защита на данни

Салона (или различни селекции от него) могат да бъдат експонирани (и/или прожектирана) и на други форуми. Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Пълният регламент (+ всички важни дефиниции) като файл в pdf формат можете да разгледате или изтеглите от ТУК

Забележка:
Относно всички фотографии в този конкурс, нито FIAP, нито HPS, нито APB, нито спонсорите на изложбата могат да поемат каквато и да е отговорност за злоупотреба с авторски права от някого!

Председател на салона:
Антон Савов, ЕFIAP, ESFIAP
(CEO, Reflexes Ltd.)

За въпроси или за повече информация, моля пишете на:
info@photosalon-plovdiv.com