ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, които сте спечелили и трябва да се изписват към името ви.
В полето Фотографски звания / титли трябва да попълните:
FIAP, PSA и други международно признати титли;
НСФА - ако сте член на Фотографска Академия;

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания / титли

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля въведете валиден e-mail, на който да изпратим потвърждение за участието ви. Въведете телефон, на който можем да ви намерим при спешна нужда. Нуждаем се от пълния ви адрес, за да изпратим каталога на него. Предоставената от вас информация няма да бъде споделяна публично.

E-mail (задължително)
Държава (задължително)
Град (задължително)
Пощенски код (задължително)
Адрес (задължително)
Телефон

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Приемат се до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил - препоръчително, мин. 3840 px по хоризонтал и 2160 px по вертикал, 300 dpi., без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани .

Името на файла трябва да бъде максимално 30 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1;
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата (и име на града на EC за Подтема 6.1.);
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; T; E
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долузаглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията по-горе

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

 

Фотожурналистика (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

 

Моят град - Основна тема (UL)

Европейски столици на културата 1985 -2019 - Подтема (E)

T1 Име на творбата:
T2 Име на творбата:
T3 Име на творбата:
T4 Име на творбата:

За последният, 6-ти раздел Моят град / Европейски столици на културата 1985 -2019 [основна тема (T) и подтема (E)], можете да участвате с общо 4 фотографии!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона.
Участниците, които декларират, че техните изображения не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани „няма да могат да кандидатстват за наградите“ или включване в изложба „и биха могли да подлежат на дисквалификация“ от организаторите на фото салона/изложбата.

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha