Краен срок за приемане на участия -15.05.2023
(за пратки по пощата – клеймо на пристигане 08.05.2023);

Период на журиране - 08-10.06.2023

Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail – от 01.07.2023

Изложба (откриване и награждаване)
19 Aвгуст 2023
на пл. Римски Стадион в Пловдив.
Начало – 18:00 ч.

Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди – след октомври 2023

Други публични показвания на изложбата през 2023-2024, в различни пространства в Пловдив и страната като „ИЗБРАНО“ от 10-ти МФС Пловдив или селекция от 10-те издания до сега.