Защита на данни:
С участието си в тази изложба, вие изрично се съгласявате, предоставените от вас лични данни (включително имейл адреси), да се съхраняват, обработват и използват от организаторите на изложбата за цели, свързани с тази изложба. Вие също изрично се съгласявате тази информация да бъде изпратена на организации, които са предоставили официално признаване, покровителство или акредитация на тази изложба. Вие потвърждавате и приемате, че влизането в тази изложба означава, че състоянието и резултатите от вашето участие могат да бъдат публично достояние.