Точно като фотографии от пътувания и туризъм, този раздел обхваща пълната гама от фотографски жанрове от архитектура, култура, събития, храна, пейзажи, портрети и др. Изображение в раздел „СВЕТЪТ НА ФОКУС“ изразява духа на една епоха, същността на мястото или културата, независимо дали е показано в автентична сцена или е подредена. Цифровата манипулация за оптимизиране на изображение по отношение на фина настройка на нивата и цветовете е разрешена, стига изображението да изглежда естествено. Същото се отнася и за отстраняване на прах или цифров шум. Техники, които добавят, преместват, заменят или премахват който и да е елемент от оригиналното изображение, освен чрез изрязване (crop), не са разрешени.