Фотожурналистически участия са изображения с информативно съдържание и емоционално въздействие, отразяващи човешкото присъствие в нашия свят.

Указания за съдържанието:
· Журналистическата (разказваща, наративна) стойност на изображението трябва да има приоритет пред изобразителните (художествени) качества.
· Изображения, които представят погрешно истината, като например такива от събития или дейности, организирани специално за фотография, или на обекти, режисирани или наети за фотография, не са допустими.
· Когато е посочен човешки интерес, тези изображения изобразяват човек или хора в интерактивна, емоционална или необичайна ситуация, с изключение на спортни действия.

Указания за редактиране: Обработката или редактирането трябва да се ограничи до това изображението да изглежда възможно най-близо до оригиналната сцена.

Позволени техники за редактиране:
· Изрязване, изправяне и коригиране на перспектива.
· Премахване или коригиране на елементи, добавени от камерата или обектива, като петна от прах, шум, хроматична аберация и изкривяване на обектива.
· Глобални и селективни настройки като яркост, оттенък, наситеност и контраст за възстановяване на външния вид на оригиналната сцена.
· Пълно преобразуване на цветни изображения в монохромни скала на сивото.
· Смесване на множество изображения на един и същи обект и комбинирането им във фотоапарат или със софтуер (смесване на експозиция или наслагване на фокус);
· Сглобяване (стакване) на изображения – комбиниране на множество изображения с припокриващи се зрителни полета, които се заснемат последователно (панорами);

Неразрешени техники за редактиране:
· Премахване, добавяне, преместване или промяна на която и да е част от изображение, с изключение на изрязване и изправяне.
· Добавяне на винетиране в обработката.
· Замъгляване (блурване) и/или затъмняване на части от изображението по време на обработка, за да скриете елементи в оригиналната сцена.
· Всички преобразувания, различни от завършване на черно-бяло ниво на сивото.
· Преобразуване на части от изображение в монохромно или частично тонизиране, десатурация или пренасищане на цвета.