ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, с които сте удостоен и искате да се изписват след името ви.
В полето Фотографски звания / титли трябва да попълните:
FIAP, PSA и други международно признати титли;
НСФА - ако сте член на Фотографска Академия;

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания / титли

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля въведете валиден e-mail, на който да изпратим потвърждение за участието ви. Въведете телефон, на който можем да ви намерим при спешна нужда. Нуждаем се от пълния ви адрес, за да изпратим каталога на него. Предоставената от вас информация няма да бъде споделяна публично.

E-mail (задължително)
Държава
Град (задължително)
Пощенски код (задължително)
Адрес (задължително)
Телефон

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Фотографиите трябва да са Дигитални файлове - *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB профил или в ICC профил. Изискуем размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Файлова резолюция на изображението - 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако все пак забравите някоя, организаторът ще я отстрани (освен в случай на артистична такава). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в това ограничение, е допустимо да зададете минимална компресия на jpg файла.

ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4)
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Име на творбата:
M2 Име на творбата:
M3 Име на творбата:
M4 Име на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Име на творбата:
C2 Име на творбата:
C3 Име на творбата:
C4 Име на творбата:

 

Природа - (N)

N1 Име на творбата:
N2 Име на творбата:
N3 Име на творбата:
N4 Име на творбата:

 

Фотожурнализъм (PJ)

PJ1 Име на творбата:
PJ2 Име на творбата:
PJ3 Име на творбата:
PJ4 Име на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Име на творбата:
PB2 Име на творбата:
PB3 Име на творбата:
PB4 Име на творбата:

 

Градски Живот (UL)

UL1 Име на творбата:
UL2 Име на творбата:
UL3 Име на творбата:
UL4 Име на творбата:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:
Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във Фото Салон “ПЛОВДИВ” и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие. Със самото изпращане на формуляра за участие, участникът удостоверява фотографията като своя (псевдоними не са разрешени). Участникът позволява на организаторите да възпроизвеждат всички или част от приетите фотографии безплатно за публикуване и / или показ в медиите, свързани със салона. Това може да включва и ниска резолюция за публикуване в интернет. Забележка: Участниците, които декларират, че техните изображения не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани „няма да могат да кандидатстват за наградите“ или включване в изложба „и биха могли да подлежат на дисквалификация“ от организаторите. Фото салона (и нейните изложби) не поемат отговорност за всяка злоупотреба с авторски права. Организаторът може да използва творби за репродукцията в албум, класическа печатна изложба и за всякакви некомерсиални цели за популяризиране на фото салон Пловдив без допълнително плащане на такса на автора. Молим всеки участник, които не иска изображенията му да бъдат възпроизвеждани или използвани, и приема, че това води до изключването им от финалния избор за награда/и и творбите му няма да бъдат включвани в изложба/и, а и биха могли да бъдат дисквалификацирани от организаторите на фото салона/изложбата, да пише официален мейл на пощата на салона (info@photosalon-plovdiv.com) с тема "Декларация за отказ от награди". Със самият акт на подаване на неговите изображения или файлове в салон под FIAP патронаж, участникът приема без изключение и без възражение, че представените изображения могат да бъдат разследвани от FIAP, за да се установи дали те отговарят на разпоредбите и определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP; че FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за това разследване; че всеки отказ да сътрудничи с FIAP или всеки отказ да се представят оригиналните файлове (така както са заснети от фотоапарата), или липса на достатъчно доказателства, ще бъде санкциониран от FIAP и в случай на санкции за неспазване на регламентите на FIAP, името на участникът ще бъде разпространено под всяка форма и до всички, за да се информират за неговите нарушенията на правилата. Препоръчително е да оставяте EXIF данните в подадените файлове непокътнати, за да облекчите евентуалното разследване. Декларирам също и, че изображенията с които участвам (файловете) не са генерирани с AI софтуер (или AI уеб платформа).“

„С настоящото изрично се съгласявам с документ на FIAP 018/2017 «Условия и правила за патронаж на FIAP» и документ на FIAP 033/2021 «Санкции за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък». Особено съм запознат с глава II «Правила за международни фотографски събития под патронажа на FIAP» от документ на FIAP 018/2017, разглеждаща съгласно раздел II.2 и II.3 правилата за участие на FIAP, санкциите за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък ”

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha