Изисквания за младежите:
За да имате право да участвате, трябва да сте навършили 16 -25 години до датата на затваряне – 01 май 2024 г.
Възрастов обхват – от 16 до 25 год. (родени между 01.05.1999 и 01.05.2008).
Младите фотографи трябва да декларират рождената си дата във формуляра за участие по-долу.
При съмнения за декларирана възраст, организатора си запазва правото да отхвърли участие.

ЗА ВАС

Моля въведете името си по начина, по който желаете да се изпише в каталога. Включете също фотографски звания, с които сте судостоен и искате да се изписват след името ви.
В полето Фотографски звания / титли трябва да попълните:
FIAP, PSA и други международно признати титли;
НСФА - ако сте член на Фотографска Академия;

Обръщение
Име (задължително)
Фамилия (задължително)
Фотографски звания / титли

Дата на раждане

Моля декларирайте рожденната си дата от падащите менюта по-долу

Година (задължително)
Месец (задължително)
Ден (задължително)

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля въведете валиден e-mail, на който да изпратим потвърждение за участието ви. Въведете телефон, на който можем да ви намерим при спешна нужда. Нуждаем се от пълния ви адрес, за да изпратим каталога на него. Предоставената от вас информация няма да бъде споделяна публично.

E-mail (задължително)
Държава
Град (задължително)
Пощенски код (задължително)
Адрес (задължително)
Телефон

ФОТОГРАФИИ ПО РАЗДЕЛИ

Фотографиите трябва да са Дигитални файлове - *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB
профил или в ICC профил. Изискуем размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Резолюция на
изображението - 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако забравите някоя, организаторa
ще я отстрани (освен в случай на артистични). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в
ограничение, е допустимо да зададете мин. компресия.

ВАЖНО УСЛОВИЕ:
Салонът (изложбата) не приема фотографии,
които вече са участвали в предишните издания!

Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – Заглавие на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; WF
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4)
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него, както и име на файл от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4.

ВАЖНО:
1. Моля въведете в полетата по-долу заглавията на фотографиите (по начина, по който желаете да се изпишат в каталога/изложбата), а не имената на файловете.
2. След попълването, трябва да избере файловете, които съответстват на имената на изображенията.

Отворен „Монохромна фотография” (M)

M1 Заглавие на творбата:
M2 Заглавие на творбата:
M3 Заглавие на творбата:
M4 Заглавие на творбата:

 

Отворен „Цветна фотография” (C)

C1 Заглавие на творбата:
C2 Заглавие на творбата:
C3 Заглавие на творбата:
C4 Заглавие на творбата:

 

Природа - (N)

N1 Заглавие на творбата:
N2 Заглавие на творбата:
N3 Заглавие на творбата:
N4 Заглавие на творбата:

 

Фотожурнализъм (PJ)

PJ1 Заглавие на творбата:
PJ2 Заглавие на творбата:
PJ3 Заглавие на творбата:
PJ4 Заглавие на творбата:

 

Портрет и Тяло (PB)

PB1 Заглавие на творбата:
PB2 Заглавие на творбата:
PB3 Заглавие на творбата:
PB4 Заглавие на творбата:

 

Светът на фокус (WF)

WF1 Заглавие на творбата:
WF2 Заглавие на творбата:
WF3 Заглавие на творбата:
WF4 Заглавие на творбата:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО:
Със самото изпращане на формуляра за участие, участникът удостоверява всяка изпратен фотография като своя (псевдоними не са разрешени). Той също така декларира, че окончателните му изображения не са генерирани с помощта на софтуер за изкуствен интелект. Участникът позволява на организаторите да възпроизвеждат всички или част от приетите фотографии безплатно за публикуване и/или показ в медиите, свързани със салона. Това може да включва и ниска резолюция за публикуване в интернет. Фото салона (и нейните изложби) не поемат отговорност за всяка злоупотреба с авторски права. Организаторът може да използва творби за репродукцията в печатен албум, класически и външни печатни изложби и за всякакви некомерсиални цели за популяризиране на фото салон Пловдив без допълнително плащане на такса на автора. Заявявам, че приемам регламента на Фото Салон “ПЛОВДИВ”. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив;
- Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно подробния текст на страницата НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ, разбирам тези задължения и ги приемам с качването на формуляра за участие.

Важно от FIAP FIAP document 040/2023, II.8.F: „Споменаването, че с единствения акт на изпращане на своите изображения или файлове на салон под патронажа на FIAP, участникът приема без изключение и без възражение следните условия: Изпратените изображения могат да бъдат проучени от FIAP, за да се установи дали те отговарят на правилата и определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP; FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за това; Аny refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will result in them being sanctioned by FIAP; В случай на санкции след неспазване на правилата на FIAP, името на участника ще бъде публикувано във всяка форма, полезна за информиране на другите страни за нарушенията на правилата от страна на участника. Както е споменато в II.2), препоръчително е да оставите EXIF данните в изпратените файлове непокътнати, за да улесните евентуални разследвания.“

„С настоящото изрично се съгласявам с документ 018/2017 (040/2023) на FIAP „Условия и правила за патронажа на FIAP“ и документ 033/2021 (038/2023) на FIAP „Санкции за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък“. По-специално съм наясно с глава II «Правила за международни фотографски събития под патронажа на FIAP» от документ 018/2017 (040/2023) на FIAP, разглеждаща в раздел II.2 и II.3 правилата за участие на FIAP, санкциите за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък .”

*Моля, въведете кода, който виждате в полето по-долу.
Не въвеждайте паузи с бутонa за интервал, дори ако в изображението изглежда, че има паузи!
captcha