Определение на FIAP за „Природна фотография“:
Природната фотография записва всички клонове на естествената история с изключение на антропологията и археологията. Това включва всички аспекти на физическия свят, както живи, така и неодушевени, които не са създадени или модифицирани от хората. Изображенията на природата трябва да предават истината за сниманата сцена. Един добре информиран човек трябва да може да идентифицира обекта на изображението и да бъде доволен, че обекта е представен честно и че не са използвани неетични практики за контролиране на обекта или заснемане на изображението. Не се допускат изображения, които пряко или косвено показват каквато и да е човешка дейност, която застрашава живота или благосъстоянието на жив организъм.
• Най-важната част от изображението на природата е естествената история, която разказва.
• Очакват се високи технически стандарти, а изображението трябва да изглежда естествено.
• Добавянето на винетиране или замъгляване на фона по време на обработка не е разрешено.
• Обекти, създадени от хора, и доказателства за човешка дейност, се допускат в изображенията на природата, само когато са необходима част от естествената история на природната сцена.
• Не се допускат снимки на създадени от човека хибридни растения, културни растения, диви животни, домашни животни, създадени от човека хибридни животни и монтирани или запазени (препарирани) зоологически екземпляри.
• Разрешени са изображения на субекти заснети в контролирани условия, като зоологически градини.
• Контролирането на живи обекти чрез охлаждане, анестезия или друг метод за ограничаване на естественото движение за целите на заснемането на фотография не е разрешено.
• Не се допускат никакви модификации, които променят истинността на изобразяването на природата.
• Изображенията могат да бъдат изрязвани (кропвани), но не е разрешена друга техника, която премахва, добавя или премества част от изображението.
• Разрешени са техники, които премахват елементи, добавени от камерата, като петна от прах, цифров шум и отблясъци на обектива.
• Допуска се пълно преобразуване на цветни изображения в монохромни, в скалата на сивото.
• Частично преобразуване, тониране и инфрачервено заснемане или преобразуване не са разрешени.
• Разрешени са изображения на един и същи обект, които се комбинират във фотоапарата или със софтуер чрез фокусиране или смесване на експозицията.
• Разрешени са множество изображения с припокриващи се зрителни полета, които се заснемат последователно и се комбинират във фотоапарат или със софтуер (съшиване на изображения).
Определение на FIAP за Дива природа:
В допълнение към ограниченията за фотография на природата, изображенията в секциите за диви животни на изложбите трябва да отговарят на следните условия:
(а) Зоологическите организми трябва да живеят свободно и неограничено в естествено местообитаниe или в среда приета по техен собствен избор.
(b) Не се допускат изображения на зоологически организми, които са били отстранени от естественото им местообитание, намиращи се в каквато и да е форма на плен или са контролирани от хора за целите на фотографията.
(c) Ботаническите организми не трябва да бъдат отстранявани от естествената им среда за целите на фотографията.
(d) Не се допускат изображения, които са инсценирани за целите на фотографията.