Уважаеми участници,
Благодарим Ви още веднъж за участието в Девети Международен Фото Салон Пловдив 2022 под патронажа на FIAP, HPS и НСФА!
На 02.06 – 5.06.2022 г. в град Пловдив се проведе журирането.
Журито в състав:
Бранислав Бркич, MFIAP, HonEFIAP, EFIAP/s (Сърбия) – председател
Алла Соколова, ЕFIAP (Франция) – член
Юлий Василев, EFIAP/b (България)– член
Александър Иванов, EFIAP (България) – член
Никифор Тодоров, EFIAP (България) – член
Резервен жури член и гост: Димитрина Андреева, EFIAP (България)
разгледа общо 3374 фотографии, представени от 267 участници от 33 държави общо в 6-те раздела. Във финалната селекция са включени 798 фотографии на 210 участника от 31 държави. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

Цялата финална селекция можете да разгледате във флаш албума ТУК:

FlashFlipBook_2023