Уважаеми участници,
Благодарим Ви още веднъж за участието в Десети Международен Фото Салон Пловдив 2023 под патронажа на FIAP, HPS и НСФА!
На 08.06 -10.06.2023 г. в град Пловдив се проведе журирането.
Журито в състав:
Пиерлуиджи Ризато, MFIAP, EFIAP/d3, HonEFIAP, (Италия) – председател
Димитрис Параскевакис, ESFIAP, EFIAP/s, EHPS/s, GPU Cr2 (Гърция) – член
Mирослав Момински, EFIAP/g (България) – член
Ивайло Сакелариев, EFIAP (България) – член
Христо Димитров, AFIAP (България) – член
Теодора Димитрова, EFIAP (България) – резервен жури член и гост:
разгледа общо 5851 фотографии, представени от 382 участници от 42 държави общо в 6-те раздела. Във финалната селекция са включени 1272 фотографии на 330 участника от 40 държави. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване. Всеки член от журито е оценил всяка ваша фотография с оценка от 1 до 4. Резултатът е сбор от точките на всички 5 членa на журито – минималният брой точки е 5, а максималният е 20. В настоящото издание приетите фотографии са с оценки между 10 и 17 точки.

Цялата финална селекция ще видите във флаш албум ТУК, когато връзката стане активна.