Уважаеми участници,
ако искате да си свалите и прегледате внимателно пълния регламент, може да кликнете върху картинката по-долу. В pdf-файла “Регламент на салона” е цялата информация нужна за успешното Ви участие:

PDF_button_bg

Ако предпочитате да четете онлайн в сайта, ето го и тук целия

РЕГЛАМЕНТ:

ОРГАНИЗАТОР: Рефлекси ООД, Пловдив, България – колективен член на НСФА Янка Кюркчиева. (НСФА е оперативен член на FIAP за BG).

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за всички FIAP отличия.
Всеки участник в салон на FIAP трябва да спазва правилата на FIAP и да отговаря на разпоредбите на документ 038/2023.който заменя документ 018/2017 на FIAP за събития, които имат краен срок след 30 април 2024 г. – Фото салон Пловдив ще затвори на 01.05.2024 г. Всеки участник, чието изображение показва нещо подозрително по отношение на съответствието с правилата или дефинициите на FIAP, може да бъде помолен от организатора или от FIAP да изпрати оригиналния заснет файл (файл, съдържащ данните, записани от сензора; т.е.: RAW или оригинални неретуширани JPEG файлове) плюс файлове с изображения непосредствено преди и непосредствено след съмнителното изображение. Ако участникът не успее да предостави това, което се изисква, той/тя може да бъде санкциониран. Имената на санкционираните участници ще бъдат поставени в списък, известен като Червен списък на FIAP, който ще бъде достъпен за организаторите на салони на FIAP чрез страницата на профила на салона в платформата www.myfiap.net. Участието на санкционирано лице ще бъде ограничено или забранено в зависимост от случая във всяко едно събитие на FIAP. Освен това те не могат да бъдат назначавани като съдии в салон под патронажа на FIAP, да организират салон с патронаж на FIAP, нито да кандидатстват за отличия на FIAP и губят правото да използват всички отличия на FIAP, които са получили преди това. ВАЖНО: По отношение на записи, които са създадени като цифрови снимки, авторите трябва да запазят непокътнати, без промяна, оригиналните метаданни на изображенията. В случай на спор, свързан със спазването на правилата на FIAP, фактът, че FIAP не може да получи достъп до тези важни данни, може да доведе до санкциониране на автора. Всяко лице, което бъде признато за виновно за използване на фотографски материал, който не е заснет с камера от него, ще бъде изключено за цял живот от дейностите на FIAP. В салона нямат право да участват председателя на салона, лица тясно ангажирани с организацията на салона и лица, отговарящи за работата със софтуера на салона. Санкции: Всеки участник в салоните на FIAP потвърждава, че ще понесе санкции, ако наруши правилата документ 038/2023 на FIAP).
Нарушаване на условията за участие: Ако по всяко време, по разумна преценка на организатора на салона или на съдиите, преди, по време на или след журирането на изложба, се установи, че участник е подал вписвания, в които едно или повече изображения може да не спазват условията за участие на салона, включително всички посочени дефиниции, организаторите на салона си запазват правото да изтрият цялото участие от салона и да анулират някое или всички приемания или награди в салона. Таксите могат да бъдат задържани при тези обстоятелства. Участникът признава, че решението на организаторите или на съдиите е окончателно. За да се гарантира, че изображенията отговарят на условията за участие и определенията, организаторите на салона могат да предприемат разумни мерки, за да удостоверят, че:
a) изображенията са оригинални творби на участника;
b) изображенията отговарят на правилата и определенията, посочени в настоящите Условия за участие. Тези стъпки включват, но не се ограничават до, разпитване на всеки участник, изискващ подаването на RAW файлове или други цифрови файлове, представляващи оригиналното заснемане на представеното/ите изображение/я, изпратени пред участника с доказателства, че едно или повече изпратени изображения не отговарят на условията за участие (известни също и като правила за участие) и предлагат на участниците в конкурса разумна възможност да предоставят доказателства, които да отхвърлят доказателствата на организатора на салона, до определен краен срок от организатора. За вписвания, които не са изчистени или все още са съмнителни, след като участникът не е представил доказателства, може да се счита, че са в нарушение на настоящите условия за участие и да бъдат отказани. Тези записи могат да бъдат отнесени до FIAP за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. FIAP си запазват правото да разследват по какъвто и да е начин всички оплаквания или подозрения за нарушаване на условията за участие, да налагат санкции, ако сметнат за необходимо, да анулират приемането на изображение/я, за което/ито е установено, че нарушава/т правилата на FIAP, да включи името на участника в списъка на санкционираните. Участниците автоматично приемат тези условия с влизането в салона и се съгласяват да сътрудничат при всяко разследване.
c) изображенията (файловете) не са генерирани с AI софтуер, приложения, плъгини или AI уеб платформа

Салонът не приема фотографии, които вече са участвали (включени във финалната селекция) в предишните издания!

2. РАЗДЕЛИ:  6 раздела – дигитални.
1. Отворен ЧЕРНО-БЯЛА (черно-бяла, монохомна фотография) [FIAP дефиниция за черно-бяла фотография] (M)
2. Отворен ЦВЕТЕН (цветна фотография) (C)
3. ПРИРОДА (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) [FIAP дефиниция за „Природна фотография“] (N)
4. ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ (TRAD) (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) [FIAP дефиниция за Фотожурнализъм]  [FIAP дефиниция на TRAD “Традиционна фотография”] (PJ)
5. ПОРТРТ и ТЯЛО (цветна/черно-бяла, монохромна фотография) (PB)
6. СВЕТЪТ на ФОКУС (цветна/черно-бяла, монохромна) [FIAP дефиниция за “Светът на фокус”]  (WF)

Салонът приема до 4 фотографии във всеки раздел. Авторът не може да участва с идентични или подобни кадри в различни раздели на салона.

3. Изисквания за участие:
3.1.    Попълнена онлайн форма за участие в уеб сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.2.    Изисквания за фотографиите: 3.2.1. Дигитални файлове – *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB/sRGB профил или в ICC профил. Изискуем  размер: Файловете трябва да са 3840 px по дългата страна. Резолюция на изображението – 300 dpi. Кадрите да са без рамки, подписи или водни знаци. Ако забравите някоя рамка, организаторa ще я отстрани (освен ако не е артистична). Файлове, по-големи от 5 MB, не се приемат. За да се вместите в ограничение, е допустимо да зададете мин. компресия.
3.2.2. В on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.2.3. На електронна поща info@photosalon-plovdiv.com
3.3.    Такса за участие можете да платите чрез:
3.3.1. On-line плащане чрез PayPal в сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка: info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov)
3.3.3.  По банкова сметка: IBAN: BG43UNCR76301076972424; BIC code: UNCRBGSF
Молим, за копие от документа по имейл.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА:
Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
group  1 – ISO кода на страната – bg/BG;
group  2 – името на автора, съкратено до пет знака;
group  3 – Заглавие на творбата;
group  4 – индикатор на раздел: M; C; N; PJ; PB; WF;
group  5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2,..);
Забележка: Думи като „Безименна“, „Без име“ или „XXX“ не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него. Не се приемат и имена на файлове от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4. Пример: bg_alexk_spring_N1.

5. НАГРАДИ – над 150  Кликнете върху линка за да ги разгледате подробно.

6. ЖУРИ  Кликнете върху линка за видите тазгодишния екип.

7. КАЛЕНДАР  Кликнете върху линка за видите важните дати в етапите на салона.

8. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Индивидуални:
1 раздел – 15 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 3 раздела.
2 раздела – 20 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 4 раздела.
3 раздела – 25 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 5 раздела.
4 раздела – 30 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 6 раздела.

Групи:
До 5 автора – 100.00 лв.
До 10 автора – 150.00 лв.
До 20 автора – 200.00 лв.
Груповите участия са за фото клубове, фото сдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
За групово участие се приемат всички членове на НСФА Янка Кюркчиева. Те могат да участват с индивидуален избор на раздели, но се тълкуват от организатора „Рефлекси“ ООД (колективен член на НСФА) като група и таксите им са следните:
1 раздел – 12 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 3 раздела.
2 раздела – 16 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 4 раздела.
3 раздела – 20 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 5 раздела.
4 раздела – 24 лв. (+ 2 раздела безплатно) T.е. участвате в 6 раздела.

УЧАСТИЕ на МЛАДЕЖИ  – Безплатно!
Всички млади фотографи 16-25 год., могат да вземат безплатно участие в салона в 3 раздела по личен избор. Изисквания за Младежите:
За да имате право да участвате, трябва да сте навършили 16-25 години до датата на затваряне – 01 май 2024 година. Възрастов обхват – от 16 до 25 год. (родени между 01.05.1999 и 01.05.2008). Младите фотографи трябва да декларират рождената си дата във формуляра за участие. При съмнения за декларирана възраст, организатора си запазва правото да отхвърли участие.

9. Декларация за авторство:
Със самото изпращане на формуляра за участие, участникът удостоверява всяка изпратен фотография като своя (псевдоними не са разрешени). Участникът позволява на организаторите да възпроизвеждат всички или част от приетите фотографии безплатно за публикуване и/или показ в медиите, свързани със салона. Това може да включва и ниска резолюция за публикуване в интернет. Фото салона (и нейните изложби) не поемат отговорност за всяка злоупотреба с авторски права. Организаторът може да използва творби за репродукцията в печатен албум, класически и външни печатни изложби и за всякакви некомерсиални цели за популяризиране на фото салон Пловдив без допълнително плащане на такса на автора.

10. Важно от FIAP (FIAP document 040/2023, II.8.F):
„Споменаването, че с единствения акт на изпращане на своите изображения или файлове на салон под патронажа на FIAP, участникът приема без изключение и без възражение следните условия:
· Изпратените изображения могат да бъдат проучени от FIAP, за да се установи дали те отговарят на правилата и определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP,
· FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за това,
· Аny refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide  sufficient evidence, will result in them being sanctioned by FIAP,
· В случай на санкции след неспазване на правилата на FIAP, името на участника ще бъде публикувано във всяка форма, полезна за информиране на другите страни за нарушенията на правилата от страна на участника. Както е споменато в II.2), препоръчително е да оставите EXIF данните в изпратените файлове
непокътнати, за да улесните евентуални разследвания.“

„С настоящото изрично се съгласявам с документ 018/2017 (040/2023) на FIAP „Условия и правила за патронажа на FIAP“ и документ 033/2021 (038/2023) на FIAP „Санкции за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък“. По-специално съм наясно с глава II «Правила за международни фотографски събития под патронажа на FIAP» от документ 018/2017 (040/2023) на FIAP, разглеждаща в раздел II.2 и II.3 правилата за участие на FIAP, санкциите за нарушаване на правилата на FIAP и червения списък .”

11. Изкуствен интелект (AI), FIAP документ 040/2023, II.8.E:
В този салон не се допускат изображения, създадени от изкуствен интелект! Всички части на изображението трябва да бъдат заснети от автора, който притежава авторските права върху всички изпратени творби. Нарушителите ще бъдат санкционирани до живот!

________________________________________________________________________________

 

Early_birds_button bg